Other

6th -

University

Image

Quyển 3 - Bài 4: Tôi muốn mời bạn tham gia tiệc sinh nhật

39
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phiên âm đúng của từ 聚会 là:__huì

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phiên âm đúng của từ 教室 là: __shì

  qiào

  jiào

  jiāo

  qiāo

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Phiên âm đúng của từ 清楚 là: ____

  qìngchu

  qīngchù

  qìngchǔ

  qīngchu

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?