Professional Development

2nd -

8thgrade

Image

ESP 4th Assessment 2nd Quarter

4
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  3 minutes
  1 pt

  Gumamit lamang ng gadget (hal. Cellphone, tablet, laptop, computer) kung

  kinakailangan ito sa iyong pinag-aaralan. Kung hindi ito kailangan, iwasan

  munang gumamit o pansamantalang itabi ito upang maituon ang iyong buong

  atensyon sa pag-aaral

  Tama

  Mali

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  3 minutes
  1 pt

  Maging tapat sa iyong sarili sa lahat ng pagkakataon. Laging isaalang-alang

  ang iyong puso at damdamin sa pagsagot sa mga tanong. Gamiting gabay ang

  layuning matuto, mapaunlad ang sariling pagkatao, at makapagtapos ng pagaaral sa lahat ng mga gawain

  Tama

  Mali

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  3 minutes
  1 pt

  Maging matiyaga sa pag-aaral. Huwag mawalan ng pag-asa kahit

  nahihirapan

  Tama

  Mali

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?