QUIZ
3 теория
an hour ago by
29 questions
Q.

тап

answer choices

винттік сызық

түзу

эллипс

парабола

шеңбер

Q.

тап

answer choices

вольтметр

амперметр

электроскоп

трансформатор

реостат

Q.

тап

answer choices

1 мен 2

4 де

1, 2 мен 3

2 мен 3

3 пен 4

Q.

тап

answer choices

магниттік әрекет қана байқалады

тек қана химиялық әрекет байқалады

жылулық әрекет қана байқалады

жылулық пен химиялық әрекет байқалады

магниттік пен жылулық әрекет байқалады

Q.

тап

answer choices

жылу беру арқылы кемиді

жұмыс істеу арқылы кемиді

өзгермейді

жылу алмасу арқылы артады

жұмыс істеу арқылы артады

Q.

тап

answer choices

1

2

3

4

5

Q.

тап

answer choices

μ<<1\mu<<1

μ>>1\mu>>1

μ=1\mu=1

μ>1\mu>1

μ<1\mu<1

Q.

тап

answer choices

Кл

Н ×\times м

А

В

Н ÷\div Кл

Q.

тап

answer choices

F

f

d

Г

H

Q.

nfg

answer choices

бірдей

бірінші маятниктікі екі есе үлкен

екінші маятниктікі екі есе үлкен

бірінші маятниктікі төрт есе үлкен

екінші маятниктікі төрт есе үлкен

Q.

тап

answer choices

1

2

3

4

5

Q.

тап

answer choices

өзгермейді

бірінші артады, сосын кемиді

кемиді

бірінші кемиді, сосын артады

артады

Q.

тап

answer choices

Q=ΔU+AQ=\Delta U+A

Q=ΔUA,Q=\Delta U-A^,

Q=ΔUQ=\Delta U

A=0A=0

Q=AQ=A

Q.

fng

answer choices

υ=gR\upsilon=\sqrt{gR}

υ=2gR\upsilon=\sqrt{2gR}

υ=3gR\upsilon=\sqrt{3gR}

υ=5gR\upsilon=\sqrt{5gR}

υ=gR\upsilon=gR

Q.

тап

answer choices

сәуле шығару

конвекция

диффузия

сублимация

жылуөткізгіштік

Q.

тап

answer choices

электромагниттік толқынның шағылуы

электромагниттік толқынның жұтылуы

электромагниттік толқынның интерференциясы

электромагниттік толқынның дифракциясы

электромагниттік толқынның сынуы

Q.

тап

answer choices

H

h

f

d

F

Q.
answer choices

жүйенің кинетикалық энергиясы да, импульсі де артады

жүйенің кинетикалық энергиясы артады, импульсі кемиді

жүйенің кинетикалық энергиясы кемиді, импульсі артады

жүйенің кинетикалық энергиясы артады, импульсі сақталады

жүйенің кинетикалық энергиясы кемиді, импульсі өзгерісі сақталады

Q.

тап

answer choices

3-4

4-5

2-3

3-5

4-6

Q.

тап

answer choices

1

2

3

4

5

Q.

тап

answer choices

фотоэлектрлік эффект

фотоэлектрондық эффект

электролиттік диссоциация

термоэлектрондық эмиссия

рекомбинация

Q.
answer choices

бірқалыпты қисықсызықты қозғалады

үдемелі қозғалады

бірқалыпты түзусызықты қозғалады

түзу үдемелі

Q.

answer choices

температура

молекула концентрациясы

жылдамдық

молекула массасы

молекула диаметрі

Q.

тап

answer choices

интеренференция

шағылу

дисперсия

дифракция

поляризация

Q.

тап

answer choices

өріс потенциалы нөлге тең

өріс кернеулігі нөлге тең

блмим

барлығы

Q.

тап

answer choices

1

2

3

4

5

Q.

тап

answer choices

тембр

тон

жаңғырық

амплитуда

шу

Q.

тап

answer choices

күш

жылдамдық

орын ауыстыру

масса

импульс

Q.

тап

answer choices

резистор, конденсатор, катушка

резистор, катушка, конденсатор

катушка ,резистор, конденсатор

конденсатор, резистор, катушка

конденсатор, катушка, резистор

Quizzes you may like
20 Qs
Bone Classification
1.4k plays
Biology
11 Qs
Skeletal & Muscular System Vocabulary
1.0k plays
Science - 7th
19 Qs
The Muscular System
4.5k plays
Science - 7th
11 Qs
Micro Bone Anatomy
1.6k plays
20 Qs
Histology
4.2k plays
Other
10 Qs
Anatomy
9.4k plays
18 Qs
Muscular System
49.8k plays
15 Qs
Connective Tissue
2.2k plays
Why show ads?
Report Ad