Arts

Game đồng đội

3
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Đâu là tên của một loại hoa?

  Mai

  Cuốc

  Xẻng

  Cày

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Ca trù còn được gọi là hát gì?

  Ả mận

  Ả mơ

  Ả đào

  Ả hồng

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Người ta ta nói: "Hổ chết còn để lại..." gì?

  Bụng

  Da

  Mũi

  Mắt

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes