Education

MTB

4
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham.

  bating panimula

  petsa

  bating pangwakas

  lagda

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Makikita rito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong

  sumulat sa sinusulatan

  bating pangwakas

  katawan ng Liham

  bating panimula

  lagda

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Nagsasaad kung ano ang pangalan ng sinusulatan. Sinasabi rito kung

  para kanino ang liham

  lagda

  bating panimula

  katawan ng Liham

  petsa

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes