Other

Image

KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG

34
plays

23 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Đâu là thủ tục phân tích trong thử nghiệm cơ bản khi thực hiện kiểm toán khoản mục “Tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi”?

  Phân tích lãi suất trung bình

  Tính toán các tỷ lệ (năm nay, năm trước): Tổng dư nợ/Tổng tài sản

  Phân tích dịch chuyển xếp hạng tín dụng so với đầu năm

  Tất cả đều đúng

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Một trong những cách kiểm tra chi tiết trong thử nghiệm cơ bản khi thực hiện kiểm toán khoản mục “Tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi” là?

  Đối chiếu sổ cái và số dư khoản mục trên BCTC

  Chọn mẫu để gửi thư xác nhận đến khách hàng về số dư nợ và tài sản đảm bảo

  Xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng khác (nostro)

  Chọn mẫu các giao dịch cho trả gốc và lãi sau ngày khóa sổ, kiểm tra các tài khoản tại ngày khóa sổ

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Để hạn chế sai sót, rủi ro khi giao dịch viên có hành vi gian lận tiền mặt khi thực hiện giao dịch với khách hàng, ngân hàng cần làm gì trong hệ thống kiểm soát?

  Đặt ra hạn mức giao dịch cho giao dịch viên, nếu trên hạn mức cho phép thì phải nhận được sự phê duyệt của cấp trên

  Tất cả các giao dịch phải được sự phê duyệt của cấp trên

  Quy định mỗi giao dịch viên một hạn mức riêng để xử lý giao dịch

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes