History

7.Sınıf 6.Ünite Meb Beceri Temelli Sorular

1
play

21 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt
  Image

  Tanzimat Fermanı’nın getirmiş olduğu bu yenilikler ile Osmanlı Devleti'nde;

  I. Hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir.

  II. Mülkiyet hakkı devlet garantisi altına alınmıştır.

  III. Herkesten aynı miktarda vergi alınması kabul edilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II.

  B) II ve III.

  C) I ve III.

   D) I, II ve III

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Sultan II. Mahmud “Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim.” demiştir.

  Buna göre II. Mahmud halkın aşağıdaki hak ve özgürlüklerinden hangisini korumayı amaçlamıştır?

  A) Seyahat

  B) Barınma

  C) İnanç

  D) Yerleşme

 • 3. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt

  Kanun-i Esasi'ye göre, Meclis-i Mebusan üyeleri her elli bin erkek nüfusa bir temsilci olmak üzere dört yıl için seçilir ve seçim yoluyla bu göreve gelirler. Buna göre;

  I. Milletvekilleri belirli bir süreliğine seçilmiştir.

  II. Mecliste farklı gruplar temsil edilmiştir.

  III. Erkek nüfusu seçmen olarak gösterilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II.

  B) I ve III.

  C) II ve III.

  D) I, II ve III.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes