Specialty

University

Image

Mövzu 6

23
plays

17 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Gömrük tarifi – ?

  “Gömrük nəzarəti gömrük işi haqqında AR qanunvericiliyinə, həmçinin icrasına nəzarət AR gömrük orqanlarına həvalə edilmiş, AR digər qanunvericiliyinə və AR dövlətlərarası müqavilələrinə riayət edilməsini təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər toplusudur.”

  Gömrük nəzarəti altında olan mal və nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirilə biləcəyi ixrac, təkrar ixrac, müvəqqəti ixrac, sərbəst dövriyyə üçün buraxılış, təkrar idxal və xüsusi gömrük prosedurlarından biridir.

  AR gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və XİF MN uyğun olaraq sistemləşdirilmiş gömrük rüsum dərəcələrinin məcmusudur.

  Gömrük ödənişlərinin hesablanması, başqa gömrük məqsədləri üçün malların dəyərinin müəyyən edilməsi, o cümlədən cərimələrin tutulması və gömrük qaydalarının pozulmasına görə ARgömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyətin tətbiq edilməsi və gömrük statıstikasını aparmaq üçün istifadə olunur.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Gömrük tarifi daşıdığı funksiyaların xarakterindən asılı olaraq hansı 2 yerə ayrılır?

  Fiskal funksiya

  İqtisadi təhlükəsizlik funksiya

  azad ticarət funksiyası

  Proteksionist funksiya;

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Proeksionizm(himayədarlıq) –?

  daxili bazarın xarici rəqabətdən qorunması üçün dövlətin yürütdüyü iqtisadi siyasətdir.

  daxili bazarın xarici rəqabətdən qorunması üçün dövlətin yürütdüyü iqtisadi siyasətdir.

  gömrük rüsumlarının minimum səviyyəsini nəzərdə tutur və daxili bazara xarici malların daha çox cəlb edilməsinə təhrik edir

  xarici ticarət fəaliyyəti iştirakçılarının hüquq və qanuni maraqlarının dövlət tərəfindən qorunması

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?