Physics

KG

Image

chương 1

19
plays

86 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Chuyển động xoáy trong nhân của pha tạo nên bề mặt phân chia pha còn được gọi là?
  khuếch tán phân tử
  khuếch tán đối lưu
  khuếch tán trong pha khí
  Khuếch tán trong pha lỏng
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Chuyển động trong nhân của pha (cách xa bề mặt phân chia pha) được gọi là?<br />chuyển động dòng<br />
  chuyển động xoáy
  chuyển động hỗn độn
  chuyển động theo thứ tự
  chuyển động dòng
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Chuyển động xoáy trong nhân của pha tạo nên bề mặt phân chia pha còn được gọi là?
  khuếch tán phân tử
  khuếch tán đối lưu
  khuếch tán trong pha khí
  Khuếch tán trong pha lỏng
 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?