QUIZ
Combustibili
2 months ago by
20 questions
Q.

Substanțele care prin ardere dau căldură se numesc...

answer choices

Izolatoare

Combustibili

Conductoare

Q.

Care dintre următorii combustibili este natural...

answer choices

Cărbunele

Benzina

Alcoolul

Q.

Combustibilii...

answer choices

se aprind la fel de ușor.

se aprind la temperaturi diferite.

nu ard.

Q.

Căldura degajată prin arderea unui combustibil este...

answer choices

Q= m/q

Q=mq

Q=q/m

Q.

Cantitățile de combustibili diferiți cedează, prin ardere completă...

answer choices

cantități egale de căldură

cantități mai mari de căldură

cantități diferite de căldură

Q.

Motoarele termice cu ardere internă sunt...

answer choices

Locomotiva cu aburi

Turbina cu aburi

Motorul Otto

Q.

Randamentul unui motor termic este:

answer choices

η = L / Q primita

η = L / Q cedata

η = Q primita / Q cedata

Q.

Randamentul este o mărime fizică...

answer choices

adimensionala

supraunitară

cu unitate de masură

Q.

Prin arderea unui combustibil, într-un motor termic...

answer choices

o parte din căldura degajată se transformă în lucru mecanic.

toată căldura se transformă în lucru mecanic.

căldura degajată nu se transformă în lucru mecanic.

Q.

Căldura degajată prin arderea unui combustibil...

answer choices

este direct proporțională cu masa combustibilului.

nu depinde de masa combustibilului.

este mereu constantă.

Q.

Prin arderea unui cantități de benzină, cu q= 45980kJ/kg, aceasta cedează căldura de 2299MJ. Ce cantitate de benzină a fost folosită...

answer choices

m= 29 kg

m=50 kg

m=30 kg

Q.

Arderea combustibililor este o reacție:

answer choices

endotermă

exotermă

Q.

Ecuația reacției chimice de ardere a glucozei este:

answer choices

C + 1/2O2 → CO + Q

C + O2 → CO2 + Q

CH4 + 2O2 → CO2 + 2 H2O + Q

C6H12O6 + 6O26CO2↑ + 6H2O + Q

Q.

Petrolul este:

answer choices

o substanță simplă.

o substanță compusă.

un amestec solid de substanțe.

un amestec lichid de substanțe.

Q.

Care este argumentul care susține devenirea hidrogenului combustibil al viitorului?

answer choices

Este gaz.

Este mai ușor decât aerul.

Are temperatură de lichefiere foarte scăzută (-250 grade Celsius).

Este ecologic, din arderea sa rezultând vapori de apă.

Q.

16.Ecuaţia reacţiei de ardere incompletă a metanului în urma căreia se formează monoxid de carbon şi apă este:

answer choices

CH4 + 2O2 → CO2 + 2 H2O + Q

CH4 + 2O2 → CO + 2 H2O + Q

CH4 + 3/2O2 → CO + 2 H2O + Q

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O + Q

Q.

17. Negrul de fum (carbonul) se utilizează la îmbunătăţirea proprietăţilor cauciucului, în procesul de fabricare a acestuia sau la obţinerea cernelurilor. Ecuaţia reacţiei de ardere a metanului în urma căreia se formează carbon (negru de fum) şi apă este:

answer choices

CH4 + 2O2 → CO2 + 2 H2O + Q

CH4 + 2O2 → CO + 2 H2O + Q

CH4 + 2O2 → C + 2 H2O + Q

CH4 + Q → C+ 2 H2

CH4 + O2 → C + 2 H2O + Q

Q.

18. 4.O bucată de ciocolată cântăreşte 75 g şi conţine 20% glucoză, procente masice. Calculează energia furnizată organismului de glucoza din bucata de ciocolată, ştiind că arderea a 1 mol de glucoză furnizează 16,75 kJ.

answer choices

139 kJ

1,39 kJ

1390 J

13,9 J

Q.

19. Cantitatea de metan care conţine aceeaşi masă de hidrogen ca şi 100 kg de apă este:

answer choices

44,44 kg metan

11,11 kg metan

44,44· 103 g metan

11,11 · 103 g metan

Q.

20. Cantitatea de gaz care se degajă la arderea completă, în oxigen suficient a 32 kg de metan este:

answer choices

88 g dioxid de carbon

88 kg dioxid de carbon

2 moli dioxid de carbon

2 kmoli dioxid de carbon

Quizzes you may like
10 Qs
Algoritmi
578 plays
20 Qs
Vida Slaudable
1.2k plays
20 Qs
El Banco
1.8k plays
Spanish - 2
16 Qs
Summer Words in Spanish
1.5k plays
17 Qs
Spelling Bee
2.0k plays
20 Qs
Las Heridas
10.5k plays
Spanish - 2
15 Qs
Common or Proper Noun
2.7k plays
13 Qs
Cuestionario Primer Grado
969 plays
Why show ads?
Report Ad