QUIZ
Propoziția simplă și dezvoltată
2 hours ago by
12 questions
Q.

Propoziția simplă este formată din:

answer choices

subiect și predicat

doar din subiect

subiect și parte secundară

Q.

Propoziția În pădure păsările voioase ciripesc. , transformată în propoziție simplă devine:

answer choices

În pădure.

Păsările voioase.

Păsările ciripesc.

Q.

Alege propoziția simplă:

answer choices

Afară plouă.

Lalelele au înflorit.

Copiii dorm liniștiți.

Q.

Alege propoziția dezvoltată.

answer choices

Eu scriu temele.

Mircea citește.

Fetele și băieții aleargă .

Q.

Se dă propoziția: Leii fioroși atacă antilopele. Pentru a obține o propoziție simplă, trebuie înlăturate cuvintele:

answer choices

leii, fioroși

fioroși, antilopele

atacă, fioroși

Q.

Se dă propoziția simplă: Pomii au înverzit. Pentru a obține o propoziție dezvoltată se poate adăuga cuvântul:

answer choices

tei

tineri

iarna

Q.

Ordonând cuvintele la, elevii, școală, sunt se poate obține propoziția dezvoltată:

answer choices

Elevii învață la școală.

La școală elevii scriu.

Elevii sunt la școală.

Q.

Selectând cuvintele potrivite dintre cele date: delfinul, norul, apă, înoată se poate alcătui următoarea propoziție simplă:

answer choices

Norul înoată.

Delfinul stă în apă.

Delfinul înoată.

Q.

Predicatul propoziției simple, care începe cu subiectul Cățelul, este :

answer choices

vei roade.

din cușcă

latră.

Q.

Alege propoziția din care trebuie eliminată virgula :

answer choices

Caietul ordonat, este al Mariei.

S-au copt cireșele, vișinile și merele.

Noi, cei mai harnici, vom aduna deșeurile.

Q.

Propoziția dezvoltată este propoziția alcătuită din:

answer choices

mai multe cuvinte

subiect, predicat și părți secundare

subiect și predicat

Q.

Nu este propoziție dezvoltată:

answer choices

Florile gingașe au răsarit.

S-au întors berzele și cucii.

Sportivii aleargă mult.

Quizzes you may like
15 Qs
Gas Laws
3.2k plays
13 Qs
Classifying Matter
2.4k plays
Science - 3rd
10 Qs
States of Water
2.0k plays
Science - 4th
15 Qs
States of Matter and Phase Changes
6.5k plays
10 Qs
Crash Course Kids Part(icles) of Your World
1.3k plays
Science - 5th
10 Qs
Heating and Cooling
32.5k plays
Science - K, Science - 1st, Science - 2nd
16 Qs
States of Matter
28.5k plays
15 Qs
Phases of Matter
5.5k plays
Why show ads?
Report Ad