Biology

Biện pháp đấu tranh sinh học sinh 7

11
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Đâu là biện pháp đấu tranh sinh học

  Sử dụng thiên địch

  Gây bệnh truyền nhiễm ở động vật gây hại

  Gây vô sinh ở động vật gây hại

  Tất cả các đáp án đều đúng

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Mèo rừng và cú vọ diệt loài sinh vật có hại nào?

  Sâu bọ

  Chuột

  Muỗi

  Rệp

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Thiên địch diệt sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian là

  Rắn sọc dưa

  Kiến

  Gia cầm

  Ong mắt đỏ

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes