Geography

Vùng du lịch Đông Nam Bộ

12
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam Bộ là ?

  Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Thánh địa Mỹ Sơn

  Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo

  Bến Cảng Nhà Rồng, Thành Nhà Hồ, nhà tù Côn Đảo

  Bến Cảng Nhà Rồng, Thành Nhà Hồ, Phố Cổ Hội An

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt
  Image

  Đây là hình ảnh về khu dự trữ sinh quyển nào ?

  Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà

  Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

  Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

  Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với cả nước?

  Có nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

  Thu nhập bình quân đầu người cao

  Phổ biến lối sống đô thị hiện đại

  Tất cả các ý kiến trên

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes