Geography

DL9 - TDMNBB 03 - TH

4
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Nguồn than khai thác ở Trung du miền núi Bắc Bộ được sử dụng chủ yếu cho

  nhiệt điện và hóa chất.

  nhiệt điện và xuất khẩu.

  nhiệt điện và luyện kim.

  luyện kim và xuất khẩu.

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác khoáng sản ở Trung du miền núi Bắc Bộ là

  khoáng sản phân bố rải rác.

  khí hậu diễn biến thất thường.

  địa hình dốc, giao thông khó khăn

  đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và công nghệ cao.

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh tự nhiên để phát triển các cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là

  diện tích đất feralit rộng lớn.

  các cao nguyên tương đối bằng phẳng.

  có nhiều giống cây công nghiệp tốt.

  khí hậu nhiệt đới ẩm có một mùa đông lạnh.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes