Geography

Image

ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

58
plays

25 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  ಭಾರತವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ

  ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಗೋಳಾರ್ಧ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

  ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಗೋಳಾರ್ಧ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

  ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

  ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  ಅಗ್ನಿ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ

  ಚೀನಾ

  ಶ್ರೀಲಂಕಾ

  ಭಾರತ

  ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿ ಇದಾಗಿದೆ

  ಇಂದಿರಾಕೋಲ್

  ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ

  ಮನ್ನಾರ್ ಖಾರಿ

  ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes