Education

Image

Ôn tập văn miêu tả

9
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Miêu tả là gì?

  Là kể lại chuỗi các sự việc có đầu có cuối, liên quan đến một hay một số nhân vật.

  Là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của cảnh, của người, của vật để giúp người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng ấy.

  Không xác định được.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ở lớp 4, con đã được học các loại văn miêu tả nào?

  Miêu tả đồ vật

  Miêu tả cây cối

  Miêu tả con vật

  Cả ba đáp áp trên

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Bài văn miêu tả nói chung, thường gồm mấy phần?

  Một phần (Mở bài )

  Hai phần (Mở bài, thân bài)

  Ba phần (Mở bài, thân bài, kết bài)

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes