QUIZ
MAPEH SUMMATIVE TEST - 3RD QUARTER
5 days ago by
20 questions
Q.

Ano ang tawag sa panimula ng himig ng isang awit?

answer choices

Coda

Introduction

Melodic Phrase

Rhythmic Phrase

Q.

Ano ang simbolo na makikita sa huling bahagi ng awit bilang panapos na himig?

answer choices
Q.

Ano ang kadalasang daloy ng himig ng consequent phrase?

answer choices

inuulit

papababa

papataas

hindi nagbabago

Q.

Anong elemento ng musika ang tumutukoy sa lakas at hina ng pag-awit at pagtugtog?

answer choices

melody

timbre

dynamics

form

Q.

Kakayahang makaabot ng isang bagay nang malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kalamnan at kasukasuan.

answer choices

Cardiovascular Endurance

Muscular Endurance

Muscular Strength

Flexibility

Q.

Gawaing nagbibigay laya sa isang tao o grupo na makapagpahayag ng saloobin o makapagtalastasan sa pamamagitan ng galaw ng buong katawan.

answer choices

Rhythmic Interpretation

Rhythmic Phrase

Musical Phrase

Flexibility

Q.

Kumunsulta si Maria sa Doktor. Masakit ang kanyang ulo. Alin sa sumusunod na gamot ang nireseta sa kanya?

answer choices

Antihistamine

Analgesic

Anti-diarrhea

Anti-allergy

Q.

Alin sa mga sumusunod ang magiging epekto ng gamot kung ito ay ginagamit at iniinom ng tama?

answer choices

Kagalakan

Katalinuhan

Nalulunasan ang sakit

Sama ng loob at lumbay sa buhay

Q.

9. Pabalik-balik sa palikuran si Maria upang dumumi at nanghihina na siya. Alin sa sumusunod na gamot ang maaari niyang inumin?

answer choices

Analgesic

Muculytic

Stimulant

Anti-diarrhea

Q.

Alin ang hindi nakikita sa pakete ng gamot?

answer choices

Paano inumin ang gamot

Gaano karami ang iinumin

Pirma ng doctor na nagbigay ng gamot

Gaano kadalas inumin ang gamot

Q.

Ito ay nagpapakita ng linyang hindi

gumagalaw dahil nagpapahiwatig din ito

ng kapayapaan, kalungkutan,

kaayusan, katatagan, at iba pa.

answer choices

Inuulit na pakurbang linya

Inuulit na tuwid na linya

Inuulit na pakurba at tuwid na linya

Q.

Ito ay binubuo ng mga hugis at linya. Makikita ang mga disenyong ito sa maraming bagay tulad ng banga, tela, sarong, damit, malong, cards, at iba pa.

answer choices

Etnikong motif

Relief printing

Contrast

Tekstura

Q.

Ito ay isang gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng mga bakas sa isang kinulayang bagay.

answer choices

Paglilimbag

Istilo

Sining

Disenyo

Q.

Pangkat-etnikong matatagpuan sa Zamboanga na tanyag sa paggamit ng mga disenyong etniko.

answer choices

Negrito

Aeta

Igorot

Yakan

Q.

Isang malaking instrumental na grupo o pankat magkakasamang mga manunugtog o musikero.

answer choices

Rondalya Ensembles

Orkestra

Banda

Drum and Lyre

Q.

Ito ay mga disenyo, letter print, slogan, o logo na makikita sa mga papel, tela, tarpaulin at iba pang materyales upang hindi paulit-ulit ang pagguhit o pagpinta.

answer choices

contrast

relief prints

tesktura

etnikong motif

Q.

17. Nalalaman ang _______ ng isang bagay sa pamamagitan ng pandama o paghipo o teksturang taktil at pagmamasid o pagtingin o teksturang biswal.

answer choices

contrast

relief prints

tesktura

etnikong motif

Q.

Kapag walang sapat na kahutukan, nagiging madali ang pagsasagawa ng mga pang-araw araw na gawain.

answer choices

TAMA

MALI

Q.

Ito ay iniinom kung may sakit ang isang tao.

answer choices

over the counter

reseta

gamot

antibiotic

Q.

Anong uri ng gamot ang nabibili sa botika kahit walang reseta?

answer choices

over the counter

reseta

gamot

antibiotic

Quizzes you may like
10 Qs
Panghalip Pamatlig
1.7k plays
10 Qs
Name the Teleserye Character
2.8k plays
10 Qs
History
69 plays
10 Qs
Pantangi o Pambalana
856 plays
15 Qs
Pantangi at Pambalana
16 plays
10 Qs
Pagkonsumo
109 plays
9 Qs
Mga Hugis
78 plays
16 Qs
Guess the Pinoy Movie Title
2.0k plays
Why show ads?
Report Ad