Geography

1st -

6th

Image

Usługi w Polsce - sprawdzian klasa 7

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  W Polsce w 2017 r. przewozy ładunków w zdecydowanej większości odbywały się transportem samochodowym

  prawda

  fałsz

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Usługi dystrybucyjne to np.:

  transport, handel

  turystyka, opieka społeczna

  działalność administracyjna

  ochrona zdrowia

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Transport przesyłowy nie obejmuje rozprowadzenia ropy naftowej, gazu ziemnego, ropy rurociągami oraz przesyłanie energii elektrycznej liniami energetycznymi

  prawda

  fałsz

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags