Special Education

PREWORK - RETINOL B3

3
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  RETINOL LÀ DẪN XUẤT CỦA:

  VITAMIN A

  VITAMIN B

  VITAMIN C

  VITAMIN E

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  RETINOL KHÔNG CÓ TÁC DỤNG NÀO SAU ĐÂY:

  THAY ĐỔI KẾT CẤU DA

  XỬ LÝ ĐỐM NÂU, SẠM NÁM

  DƯỠNG ẨM

  CHỐNG LÃO HÓA

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  RETINOL NÊN ĐƯƠC SỬ DỤNG TỐT NHẤT VÀO BUỔI:

  SÁNG

  TỐI

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes