QUIZ
Media w Polsce
3 days ago by
13 questions
Q.

Pierwsza polska gazeta:

answer choices

"Merkuriusz Polski"

"Kronika"

Acta Diurna

Smok Polsky

Q.

Gazeta Wyborcza powstała w roku

answer choices

1989

2001

1990

1992

Q.

„Duży Format” to magazyn reporterów

answer choices

Rzeczpospolita

Przegląd Sportowy

"Fakty"

„Gazeta Wyborcza”

Q.

Redaktor naczelny Gazety Wyborczej

answer choices

Marcin Bosacki

Marek Kossakowski

Adam Michnik

Piotr Stasiński

Q.

Autorem książki "Podróże z Herodotem" jest

answer choices

Joanna Chmielewska

Julia Hartwig

Katarzyna Grochola

Ryszard Kapuściński

Q.

„Wysokie Obcasy” to jest magazyn dla

answer choices

kobiet

mężczyzn

młodych ludzi

emerytów

Q.

Jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce

answer choices

PAP

PAN

PAB

PAL

Q.

Początki telewizji w Polsce datuje się na

answer choices

1937 rok

1940 rok

1945 rok

1949 rok

Q.

Prywatne stacje telewizyjne w Polsce zaczęły powstawać na przełomie lat

answer choices

90 i 2000

70 i 80

80 i 90

60 i 70

Q.

Pierwsza audycja radiowa została nadana1 lutego 1925

answer choices

w Warszawie

w Krakowie

w Poznaniu

w Koninie

Q.

Oficialna gazeta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

answer choices

Życie studenckie

Życie Naukowe

Życie Poznanskie

Życie Uniwersyteckie

Q.

Najstarszy dziennik w województwie wielkopolskim.

answer choices

Sygnał Wielkopolski

Głos Wielkopolski

Wielkopolski Wieczór

Poranek Wielkopolski

Q.

Pierwsza poznańska stacja radiowa to...

answer choices

Radio Merkury

Radio Księżyc

Radio Słońce

Radio Saturn

Quizzes you may like
10 Qs
Halloween
15.6k plays
10 Qs
Geometria
2.7k plays
17 Qs
Czas Present Perfect
2.4k plays
9 Qs
Matma
1.9k plays
13 Qs
Gospodarka Europy
2.0k plays
20 Qs
Shops
2.4k plays
10 Qs
Skala
573 plays
20 Qs
Memory Master from Family to School Subjects
997 plays
Why show ads?
Report Ad