QUIZ
Przyimki z czasownikami (A1)
2 minutes ago by
15 questions
Q.

Maciek spędzał całe dnie ______ czytaniu.

answer choices

w

z

na

obok

Q.

______ drodze do szkoły spotkałem Lusię.

answer choices

W

Z

U

Za

Q.

Karol znał odpowiedź tylko _______ drugie pytanie.

answer choices

w

za

o

na

Q.

Sala gimnastyczna znajduje się _______ szkole.

answer choices

za

obok

przy

u

Q.

Chodzi lisek _________ drogi.

answer choices

koło

za

przed

ponad

Q.

Lampa wisi bezpośrednio _______ stołem.

answer choices

przy

pod

nad

obok

Q.

Mania siedzi _________ Marysi.

answer choices

przed

za

obok

pod

Q.

Na wakacje jedziemy ...... morze Śródziemne.

answer choices

w

nad

do

Q.

Wracam ..... kolegi, zaraz będę!

answer choices

od

z

u

na

Q.

-Dokąd idziecie wieczorem?

-Idziemy ..... kina.

answer choices

do

w

od

Q.

-Dokąd jedziecie na wakacje?

-Jedziemy .... Tatry.

answer choices

w

nad

do

Q.

-Dokąd oni poszli?

-Chyba ..... rzekę.

answer choices

w

do

nad

Q.

Przed wyjściem ..... pracy, zawsze wyprowadzam psa.

answer choices

do

w

na

Q.

Mariola nie lubi siedzieć ..... mieszkaniu sama.

answer choices

na

przy

w

Q.

Wieczorem zwykle albo idę ...... koncert, albo czytam książki.

answer choices

w

do

na

Quizzes you may like
20 Qs
Universe
2.2k plays
17 Qs
Earth, Moon and Beyond
1.2k plays
15 Qs
Characteristics of Stars
2.9k plays
10 Qs
Galaxies
2.4k plays
18 Qs
Life Cycle of a Star
24.7k plays
14 Qs
Outer Space By: Bill Nye
2.9k plays
13 Qs
Components of the Universe
3.1k plays
20 Qs
Life Cycle of A Star
1.5k plays
Why show ads?
Report Ad