QUIZ
Pisownia wyrazów z rz i ż
10 days ago by
15 questions
Q.

Co postawisz na końcu słowa: harce..... ?

answer choices

rz

ż

Q.

Wpisz odpowiedni znak w słowie odwa....ny

answer choices

ż

rz

Q.

Wpisz odpowiedni znak w słowie zało....yć

answer choices

ż

rz

Q.

Jaki znak wpiszesz w słowie ....ycie?

answer choices

rz

ż

Q.

Wpisz odpowiedni znak w słowie zwie....ątko.

answer choices

rz

ż

Q.

W słowie mala.... piszemy

answer choices

rz

ż

Q.

W słowie ....onkil piszemy

answer choices

ż

rz

Q.

W słowie jak....e piszemy

answer choices

ż

rz

Q.

W słowie makija.... piszemy

answer choices

rz

ż

Q.

W słowie sp....ątać piszemy

answer choices

rz

ż

Q.

W słowie ....ąd piszemy

answer choices

rz

ż

Q.

Wybierz grupę słów, w których piszemy "ż"

answer choices

...aba, .....yto, ...uraw

...yraf, ....ycie, ....eka

....odkiewka, ....ółty, k....yk

Q.

Wybierz grupę z słów, w których piszemy "rz"

answer choices

d...ewo, g....ebień, uj....ał

....epa, tak....e, w....ask

p....yroda, b.....ytwa, no....yczki

Q.

Słowo p....era...ony piszemy

answer
przerażony
Q.

W słowie lekarz piszemy rz, bo

answer choices

rz wymienia się na r

po literze a piszemy rz

jest to wyjątek

Quizzes you may like
18 Qs
Street Food in Malaysia
656 plays
10 Qs
Nasi Lemak
53 plays
8 Qs
Food
25 plays
10 Qs
Persib Bandung
888 plays
20 Qs
Profession
900 plays
10 Qs
Indonesian Animals And Habitats
2.0k plays
14 Qs
Kegiatan Sehari-hari
656 plays
14 Qs
Animals and Colours in Indonesian
2.7k plays
Why show ads?
Report Ad