Social Studies

Нийгэм, нийгмийн харилцаа сорил

63
plays

34 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Хүмүүсийн зохион байгуулалттай, чиг зорилготой харилцаа, тэдгээрийн үр дүнд бий болсон тогтвортой нэгдэл, өөрийгөө байнга нөхөн сэргээж байдаг бие даасан тогтолцооны нийлбэр нь...............юм.

  Нийгмийн бүтэц

  Нийгмийн харилцаа

  Нийгэм

  Нийгмийн хандлага

  Нийгмийн тогтолцоо

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Шинэ мэдлэг бүтээх, мэдлэгийг хойч үедээ дамжуулах, өсвөр үеийг нийгэмшүүлэх, боловсон хүчнийг бэлтгэх нь нийгмийн аль институтын үүрэг вэ?

  Гэр бүлийн

  Боловсролын

  Улс төрийн

  Эдийн засгийн

  Шашны

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Нийгмийг амьд биетэй төстэй хэмээн үзэж, эд эрхтэн нь тухайн амьд биеийг амьдруулахын төлөө үүрэг гүйцэтгэж байдгийн адил нийгмийн институт нь нийгмийн болон бусад оршин тогтнолын төлөө тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн онол аль нь вэ?

  Нийгмийн онол

  Шалтгаант чанарын онол

  Харилцан үйлдлийн онол

  Зөрчилдөөний онол

  Бүтэц чиг үүргийн онол

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes