LESSON
Revoluția Franceză
23 minutes ago by
44 slides

Revoluția Franceză

Body text
Q.

Selectați afirmațiile corecte din punct de vedere istoric:

answer choices

Țăranii francezi erau liberi dar viața lor era împovărată de lipsa pământului, de dependența față de nobil, stat, Biserică.

Starea I și Starea a II-a reprezentau cea mai mare parte din populația Franței în 1789.

Clerul și nobilimea erau stările privilegiate din Franța înainte de 1789.

Scrierile iluminiștilor au avertizat asupra inegalităților sociale, a lipsei de drepturi pentru cea mai mare parte a populației.

Regele Ludovic al XVI-lea avea puteri limitate.

Q.

Momentul care marchează începutul Revoluției Franceze este:

answer choices

convocarea Stărilor Generale

căderea Bastiliei

adoptarea documentului ”Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului”

fuga familiei regale

Q.

Documentul ”Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului” a fost adoptat în anul:

answer choices

1789

1790

1791

1792

Q.

Documentul ”Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului” avea la bază:

answer choices

principii umaniste

separarea puterilor în stat

principii iluministe

teoria de drept divin

Q.

Privilegiile nobililor și ale clerului au fost desființate prin decretul adoptat în anul:

answer choices

1789

1790

1791

1792

1793

Q.

Regele Ludovic al XVI-lea a fost suspendat din funcție după:

answer choices

adoptarea documentului ”Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului”

adoptarea Constituției din 1791

căderea Bastiliei

fuga din Paris (iunie 1791)

Q.

Unele prevederi ale Constituției din 1791 erau în contradicție cu ”Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului” deoarece prevedeau:

answer choices

votul universal

separarea puterilor în stat

limitarea puterii regelui

împărțirea cetățenilor în activi și pasivi

Q.

Puterea regelui a fost limitată prin:

answer choices

decretul din 4 august 1791

documentul ”Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului” (26 august 1789)

Constituția din 1791

caietele de doleanțe

Q.

Forma de guvernământ introdusă prin Constituția din 1791:

answer choices

monarhie absolutistă

republică parlamentară

monarhie constituțională

republică prezidențială

Q.

Dacă ai fi fost jurat la procesul regelui Ludovic al XVI-lea, ai fi votat:

no correct answer

închiderea regelui pentru mulți ani

ghilotinarea regelui

eliberarea regelui, îndepărtarea de Paris și ținerea lui sub o strictă supraveghere

Q.

Franța a fost proclamată republică în anul:

answer choices

1789

1791

1792

1799

Q.

În anul 1792, armata franceză a obținut victoria de la:

answer choices

Saratoga

Versailles

Valmy

Varennes

Q.

Teroarea a fost introdusă de:

answer choices

girondini

thermidorieni

iacobini

directorat

Q.

O urmare a Revoluției Franceze în ceea ce privește puterea centrală este:

answer choices

desființarea privilegiilor nobililor și clerului

limitarea puterii regelui

desființarea vămilor interne

simplificarea justiției

Q.

Mișcarea ”Conjurația egalilor” a fost condusă de către:

answer choices

Napoleon Bonaparte

Gracchus Babeuf

Robespierre

Danton

Q.

O urmare a Revoluției Franceze în plan fiscal este:

answer choices

adoptarea unei constituții

egalitatea la plata impozitelor

înlocuirea monarhiei cu republica

limitarea puterii regelui

Q.

Lideri ai iacobinilor:

answer choices

Montesquieu

Gracchus Babeuf

Robespierre

Marat

Danton

Q.

În perioada Directoratului, Napoleon Bonaparte a organizat campanii militare în:

answer choices

Italia

Rusia

Spania

Egipt

Anglia

Quizzes you may like
12 Qs
Hatshepsut & Informational Text Elements
2.1k plays
14 Qs
Ancient Egypt and Kush
2.5k plays
20 Qs
Ancient Egyptian Life
2.0k plays
15 Qs
Ancient Egypt's Social Structure
2.5k plays
World History
10 Qs
Around the World
2.4k plays
10 Qs
The Princess Who Became a King Vocab
1.1k plays
English and Language arts - 6th
17 Qs
Timelines
6.1k plays
17 Qs
Pharaohs of Egypt
1.6k plays
World History
Why show ads?
Report Ad