LESSON
Трудові ресурси. Зайнятість населення.
3 hours ago by
22 slides

Трудові ресурси. Зайнятість населення.

Майя Романова

Q.

До трудових ресурсів належить:

answer choices

чоловіки й жінки працездатного віку

працездатне населення, а також підлітки та пенсіонери, що працюють

все населення віком від 15 до 60 років

працездатне населення зі спеціальною освітою

Вікові обмеження

У міжнародній статистиці працездатним вважається населення від 15 до 65 років. Але національні законодавства країн, зважаючи на місцеві особливості (традиції, демографічну та економічну ситуацію), встановлюють свої межі працездатного віку.

 В Україні і чоловіки і жінки 60 років.

Q.

Якого віку населення вважається працездатним у міжнародній статистиці?

answer choices

від 16 до 60 років

від 15 до 65 років

від 15 до 55 років

від 16 до 65 років

Q.

Для яких країн у структурі зайнятості населення переважає сільське господарство?

answer choices

країн з теплим кліматом

країн, з перехідною економікою

високорозвинених країн

найменш розвинених

  В Україні ...

  • У виробничій сфері, яка виробляє матеріальні блага, зайнято 38,8 % населення:

  •  з них у промисловості – 18,4%,  сільському господарстві – 15,4%,  будівництві – 5 %. 

  • У сфері послуг працює 61,2 % населення.

Q.

Зайнятість населення – це економічна діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі

answer choices

так

ні

Q.

В яких видах економічної діяльності зайнята найбільша частина працюючих в Україні?

answer choices

у сфері послуг

у сфері управління

у промисловості

у сільському господарстві

Q.

Економічно активне населення - це:

answer choices

усе населення країни

усі трудові ресурси країни

безпосередньо залучена у суспільне виробництво на даний час частина населення

усе населення країни віком понад 21 рік

Q.

Які категорії людей в Україні належать до трудових ресурсів, але не є економічно активним населенням?

answer choices

безробітні люди працездатного віку

люди пенсійного віку, які працюють

підлітки, що зайняті неповний робочий день

студенти вищих навчальних закладів

Q.

Безробітним вважається ...

answer choices

безробітні люди працездатного населення

працюючі люди працездатного віку

зайняті у підсобному господарстві

домогосподарки

Q.

Співвідношення кількості безробітних до загальної кількості економічно активного населення, виражене у відсотках - це ...

answer choices

кількість безробітних в країні

рівень безробіття

зайнятість

трудові ресурси

Q.

Один з найвищих рівнів безробіття в ЄС спостерігається в ...

answer choices

Іспанія

Великобританія

Чехія

Укоаїна

Q.

Трудова еміграція з України, яка набула значних масштабів у роки незалежності, ...

answer choices

сприяє збільшенню трудоресурсного потенціалу України

частково розв'язує проблему безробіття в Україні

дозволяє повністю розв'язати проблему зайнятості населення в Україні

сприяє підвищенню кваліфікації вітчизняної робочої сили

Q.

Укажіть, до яких економічних наслідків призводить безробіття:

answer choices

зростання злочинності

невпевненість людей у майбутньому

скорочення податкових надходжень до державного бюджету

зниження рівня життя, морально-психологічне травмування частини населення

Quizzes you may like
20 Qs
Vertebrate Classification
2.3k plays
Science - 4th
10 Qs
Mammals
5.9k plays
13 Qs
Adaptations Behavioral Physiological Structural
2.0k plays
Science - 7th
10 Qs
Pets and Pet Care
2.3k plays
10 Qs
Identify Animals
1.3k plays
10 Qs
Structure of Living Things; Generation Genius
2.9k plays
Science - 6th
10 Qs
Animal Adaptations
7.6k plays
Science - 4th
10 Qs
Animal Kingdoms
3.2k plays
Why show ads?
Report Ad