LESSON
Istorie - Test de antrenament - 8/2020
30 minutes ago by
65 slides

Istorie - Test de antrenament - 8/2020

Body text
Q.

În Țara Românească, regimul fanariot a fost instalat în anul:

answer choices

1699

1711

1714

1716

1721

Q.

În Moldova, regimul fanariot a fost instalat în anul:

answer choices

1699

1711

1716

1721

Q.

Ultimul domn pământean din Moldova înainte de instalarea regimului fanariot a fost:

answer choices

Constantin Mavrocordat

Șerban Cantacuzino

Dimitrie Cantemir

Constantin Brâncoveanu

Q.

Memoriul de la Șistov a fost elaborat în anul:

answer choices

1742

1772

1787

1791

1802

Q.

Memoriul de la Focșani a fost elaborat în anul:

answer choices

1711

1742

1772

1768

1792

Q.

O prevedere a Memoriului de la Foșcani este:

answer choices

adoptarea unei constituții

împroprietărirea țăranilor

unirea Moldovei cu Țara Românească

secularizarea averilor mănăstirești

Q.

O prevedere a Memoriului de la Șistov este:

answer choices

independența Țărilor Române

unirea Moldovei cu Țara Românească

respectarea autonomiei Țărilor Române

adoptarea unei constituții

Q.

O asemănare între memoriile de la Focșani și Șistov: ambele conțin prevederi despre:

answer choices

împroprietărirea țăranilor

drepturi și libertăți cetățenești

unirea Moldovei cu Țara Românească

schimbarea statutului internațional al Moldovei și Țării Românești

Q.

O prevedere a constituției din 1866 este:

answer choices

egalitatea juridică dintre femei și bărbați

împărțirea alegătorilor în colegii electorale

limita de vârstă pentru a vota: 30 de ani

proprietatea are o funcție socială

Q.

Selectați acțiuni militare la care a participat Ștefan cel Mare:

answer choices

Belgrad

Baia

Călugăreni

Codrii Cosminului

Războieni

Q.

Selectați acțiunile militare cu caracter antiotoman la care a participat Ștefan cel Mare:

answer choices

Baia

Cătlăbuga

Codrii Cosminului

Războieni

Șcheia

Q.

Selectați instituții din spațiul intracarpatic în secolele XIV-XV:

answer choices

principatul

domnia

voievodatul

Adunarea Generală a nobililor

Adunarea Țării

Q.

Selectați acțiunile diplomatice din secolul al XV-lea:

answer choices

Tratatul de la Alba Iulia

Tratatul de la Overchelăuți

Tratatul de la Brașov

Tratatul de la Hârlău

Tratatul de la Luțk

Q.

În lupta de la Baia, Ștefan cel Mare i-a învins pe:

answer choices

otomani

maghiari

tătari

polonezi

Q.

În lupta de la Codrii Cosminului, Ștefan cel Mare i-a învins pe:

answer choices

maghiari

tătari

polonezi

otomani

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în secolele al XII-lea – al XIII-lea au loc modificări instituționale în spațiul românesc intracarpatic.” poți să scrii despre:

answer choices

organizarea principatului Transilvaniei

organizarea voievodatului Transilvaniei

organizarea domniei în Țările Române

organizarea Adunării Țării

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia organizarea instituțională din spațiul intracarpatic se modifică în secolele al XII-lea – al XVI-lea” poți să scrii despre:

answer choices

organizarea domniei în Moldova și Țările Române

creșterea rolului Imperiului Otoman asupra domniei

organizarea voievodatului din Transilvania

organizarea Sfatului Țării

organizarea Principatului Transilvaniei

Q.

Constituții cu caracter totalitar au fost adoptate în anii:

answer choices

1923

1938

1948

1952

1965

Q.

Două deosebiri între Constituția din 1923 și Constituția din 1938 se referă la:

answer choices

forma de guvernământ

denumirea Parlamentului

limita de vârstă pentru a vota

rolul Parlamentului

denumirea statului

Q.

Selectați o prevedere a Constituției din 1923:

answer choices

senatorii erau de 3 categorii: aleși, de drept, numiți de rege

forma de guvernământ: monarhie constituțională

denumirea Parlamentului: Marea Adunare Națională

limita de vârstă pentru a vota: 30 de ani

Q.

Selectați o prevedere a Constituției din 1938:

answer choices

votul cenzitar

alegătorii erau împărțiți în colegii electorale

drept de vot acordat știutorilor de carte

limita de vârstă pentru a vota: 23 de ani

Domnul avea atribuții largi

Q.

Selectați o prevedere a Constituției din 1965:

answer choices

evidențierea rolului conducător al PMR

denumirea statului: Republica Socialistă România

forma de guvernământ: monarhia constituțională

limita de vârstă pentru a vota: 23 de ani

denumirea Parlamentului: Reprezentanța Națională

Q.

Selectați constante în elaborarea constituțiilor din România:

answer choices

garantarea de drepturi și libertăți cetățenești

acordarea dreptului de vot

dreptul la proprietate este absolut

denumirea Parlamentului: Reprezentanța Națională

limita de vârstă

Q.

Selectați o prevedere a Constituției din 1991:

answer choices

limita de vârstă pentru a vota: 21 de ani

Domnul ratifica tratatele internaționale

Parlamentul este unicameral

miniștrii sunt responsabili în fața Parlamentului

Quizzes you may like
20 Qs
Vertebrate Classification
2.3k plays
Science - 4th
10 Qs
Mammals
5.9k plays
13 Qs
Adaptations Behavioral Physiological Structural
2.0k plays
Science - 7th
10 Qs
Hibernation
2.0k plays
10 Qs
Pets and Pet Care
2.3k plays
10 Qs
Identify Animals
1.3k plays
10 Qs
Structure of Living Things; Generation Genius
2.9k plays
Science - 6th
10 Qs
Animal Adaptations
7.6k plays
Science - 4th
Why show ads?
Report Ad