LESSON
Istorie - Test de antrenament - 16/2020
32 minutes ago by
65 slides

Istorie - Test de antrenament - 16/2020

Body text
Q.

Selectați fapte istorice din etapa stalinistă:

answer choices

introducerea funcției de președinte

înființarea Securității

lansarea Tezelor din iulie

naționalizarea mijloacelor de producție

Q.

Formațiune politică din etapa național-comunistă:

answer choices

Marea Adunare Națională

Partidul Comunist Român

Partidul Muncitoresc Român

Reprezentanța Națională

Consiliul de Stat

Q.

O prevedere a Constituției din 1952 este:

answer choices

șeful statul este președintele

Parlamentul este bicameral

denumirea statului: Republica Populară Română

rolul conducător este deținut de Partidul Comunist Român

Q.

O urmare a instaurării regimului comunist în România este:

answer choices

preluarea puterii de către Nicolae Ceaușescu

abdicarea Regelui Mihai I

falsificarea alegerilor parlamentare din 1946

înființarea poliției politice-Securitatea

Q.

Selectați două acțiuni desfăşurate în România, prin care se consolidează regimul stalinist.

answer choices

înființarea poliției politice

adoptarea constituției RSR

lansarea tezelor din iulie

impunerea partidului unic: PMR

introducerea funcției de președinte

Q.

Selectați două acţiuni/fapte istorice desfăşurate în România, prin care se se consolidează regimul național-comunist.

answer choices

adoptarea constituției RSR

falsificarea alegerilor din 1946

înființarea Securității

introducerea funcției de președinte

naționalizarea

Q.

La cerința ”Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia, în perioada stalinismului, în România s-au aplicat practici politice totalitare” poți să scrii despre:

answer choices

adoptarea Constituției din 1948

aplicarea de măsuri dure împotriva opozanților

adoptarea Constituției RSR

cenzura

Q.

Dubla alegere a lui Al. I. Cuza a avut loc în anul:

answer choices

1857

1858

1859

1862

1866

Q.

Selectați 2 fapte istorice interne care au contribuit la crearea statului român modern.

answer choices

adoptarea tratatului de pace de la Paris în 1856

elaborarea memoriilor de la Focșani și Șistov

organizarea Adunărilor Ad-Hoc

adoptarea Convenției de la Paris

dubla alegere a lui Al. I. Cuza

Q.

Selectați proiecte politice elaborate în deceniul al cincilea al secolului al XIX-lea:

answer choices

Prințipiile noastre pentru reformarea patriei

Rezoluțiile Adunărilor Ad-Hoc

Petiția Proclamație

Cererile norodului românesc

Constituția cărvunarilor

Q.

O constantă în elaborarea proiectelor politice din prima jumătate a secolului al XIX-lea se referă la:

answer choices

înlăturarea regimului fanariot și revenirea la domniile pământene

reînființarea armatei naționale

schimbarea statutului juridic al Țărilor Române

prinț străin

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii acționează pentru constituirea statului modern în deceniul șase al secolului al XIX-lea”, poți să scrii despre:

answer choices

mișcările revoluționare din 1848

organizarea Adunărilor Ad-Hoc din 1857

adoptarea ”Convenției de la Paris” în 1858

dubla alegere a lui Al. I. Cuza

adoptarea Constituției din 1866

Q.

La cerința ”Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia statul român modern se consolidează în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ”, poți să scrii despre:

answer choices

elaborarea proiectelor politice din 1848

dubla alegere a lui Al. I. Cuza

adoptarea legii rurale din 1864

venirea lui Carol I pe tronul României

adoptarea Constituției din 1866

Q.

Selectați autonomiile locale atestate în secolul al XIII-lea:

answer choices

voievodatul condus de Menumorut

cnezatul condus de Farcaș

Codrii Cosminului

voievodatul condus de Litovoi

voievodatul condus de Ahtum

Q.

Selectați autonomiile locale din spațiul intracarpatic:

answer choices

Câmpul lui Dragoș

voievodatul condus de Gelu

voievodatul condus de Litovoi

voievodatul condus de Ahtum

Q.

Selectați instituțiile din spațiul extracarpatic:

answer choices

voievodat

domnia

mitropolia

Adunarea Nobililor

Sfatul Domnesc

Q.

Selectați acțiunile care au contribuit la constituirea statului românesc medieval de la sud de Carpați:

answer choices

constituirea voievodatelor conduse de Gelu, Glad și Menumorut

acțiunile lui Litovoi împotriva Ungariei

descălecatul lui Negru Vodă

acțiunile lui Basarab I

acțiunile lui Petru I Mușat

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în secolele al XII-lea – al XIII-lea au loc modificări instituționale în spațiul românesc intracarpatic.” poți să scrii despre:

answer choices

domnia din Țara Românească

domnia din Moldova

voievodatul din Transilvania

Diploma cavalerilor ioaniți

acțiunile lui Iancu de Hunedoara

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul medieval Moldova se consolidează în secolul al XIV-lea prin acțiuni desfășurate în politica internă” poți să scrii despre:

answer choices

descălecatele lui Dragoș și Bogdan

obținerea independenței de sub dominația Ungariei

întemeierea Mitropoliei de la Suceava

constituirea mărcii de apărare cu capitala la Baia

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia organizarea instituțională a Transilvaniei se modifică în secolul al XVI-lea.” poți să scrii despre:

answer choices

creșterea rolului Imperiului Otoman asupra domniei

intrarea Transilvaniei sub dominația Austriei și organizarea principatului

intrarea Transilvaniei sub dominația Ungariei și organizarea voievodatului

intrarea Transilvaniei sub dominația Imperiului Otoman și organizarea principatului

instaurarea regimului fanariot

Quizzes you may like
18 Qs
Earth History Vocabulary
2.1k plays
20 Qs
Geology & The Rock Cycle
2.9k plays
Science - 6th
10 Qs
Geologic Time
1.6k plays
Science - 7th
10 Qs
The Relative Age of Rocks
1.1k plays
19 Qs
Igneous Rock
9.6k plays
18 Qs
Metamorphic Rocks
2.2k plays
19 Qs
Sedimentary Rocks
2.0k plays
16 Qs
Geologic Time
3.7k plays
Why show ads?
Report Ad