Education

Image

Đề thi thử HK2 số 2 - GDCD 10

69
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Câu 1. Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
  A. Cộng đồng.      
  B. Tập thể.
  C. Dân cư.
        D. Làng xóm.
 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Câu 2. Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?
  A. Nhân dân trong khu dân cư.
  B. Người Việt Nam ở nước ngoài.
  C. Tổ học tập.
  D. Trường học.
 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Câu 3. Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?
  A. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng.
  B. Sống có trách nhiệm với cộng đồng.
  C. Sống vô tư trong cộng đồng.
  D. Sống giữ mình trong cộng đồng.
 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes