QUIZ
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA (REVIEW)
19 minutes ago by
10 questions
Q.

Ito ay galing sa salitang Latin na Virtus (vir) na ibig sabihin "pagiging tao", pagiging matatag at pagiging malakas.

answer
Birtud
alternatives
Virtue
Q.

Ang birtud ay taglay na natin nung tayo ay bata pa lamang. TAMA o MALI

answer
MALI
Q.

Ito ay nangangahulugang to have o magkaroon o magtaglay

answer
Habit
alternatives
Gawi
Q.

Ito ay pa.g-uugali na nagpapakita ng mataas na pamantayang moral sa ating kapwa

answer
Birtud
alternatives
Virtue
Q.

Ito ay nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan.

answer
Pagpapahalag
alternatives
Values
Q.

Ayon sakanya kailangang gumawa ang tao ng makatarungang kilos.Ang paulit-ulit na pagsasagawa ng kilos ay tulong upang malinang ang birtud pero kailangan ito ng pag-unawa at kaalaman

answer
Aristotle
Q.

Ang kaugnayan ng birtud at pagpapahalaga, ito ay nagbibigay halaga sa ating tunay na pagkatao.

Bagamat magkaiba ngunit magkaugnay ang pagpapahalga na nagbibigay kabuluhan sa kalidad ng tao. TAMA O MALI

answer
TAMA
Q.

Ayon kay Ayn Rand ito ay ang mabuting kilos ng tao na pinagsisikapan ng tao upang maisakatuparan ang pinapahalagahan

answer
Birtud
alternatives
Virtue
Q.

Ito ay ang layunin o tunguhin ng tao. (AGHPAGALAPAPA)

answer
Pagpapahalaga
Q.

Ito ang daan upang makamit ang pagpapahalaga. (IRTDUB)

answer
Birtud
Quizzes you may like
14 Qs
Skeleton and Joints
1.8k plays
Science - 4th
20 Qs
Bone Classification
1.3k plays
Biology
20 Qs
Muscular System
1.5k plays
Science - 6th
18 Qs
Sarcomere
1.6k plays
11 Qs
Micro Bone Anatomy
1.6k plays
11 Qs
Sports Injuries
1.7k plays
10 Qs
Anatomy
8.9k plays
15 Qs
Body Movements
4.3k plays
Why show ads?
Report Ad