LESSON
Istorie-Test de antrenament - 17/2020
24 minutes ago by
73 slides

Istorie-Test de antrenament - 17/2020

Body text
Q.

Selectați ideologiile democratice specifice secolului XX:

answer choices

nazism

liberalism

conservatorism

comunism

social-democrația

Q.

O practică politică totalitară este:

answer choices

libertatea de exprimare

pluripartidism

înființarea poliției politice

consolidarea societății civile

alegeri libere

Q.

Selectați ideologiile totalitare ale secolului XX:

answer choices

fascism

liberalism

nazism

conservatorism

comunism

Q.

Selectați statele cu regim totalitar în prima jumătate a secolului XX:

answer choices

Spania

URSS

Italia

Norvegia

Germania

Q.

O caracteristică a ideologiei comuniste este:

answer choices

antisemitismul

consolidarea proprietății private

lupta de clasă

rasismul

Q.

La cerința ”Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia în prima jumătate a secolului al XX-lea în Europa se aplică practici politice democratice” pot să scriu despre:

answer choices

România după 1989

separarea puterilor în stat în Marea Britanie

Germania după 1933

România până în 1938

Q.

În primele 2 decenii ale secolului al XX-lea, România s-a implicat în criza orientală prin participarea la:

answer choices

Primul război balcanic

Al doilea război balcanic

Primul Război Mondial

Al Doilea Război Mondial

Q.

Alianța la care a aderat România în primele 2 decenii ale secolului al XX-lea este:

answer choices

Tripla Alianță

Axa Berlin-Roma-Tokyo

Tripla Înțelegere

Coaliția Națiunilor Unite

Q.

Selectați acțiuni politico-diplomatice la care a participat România în primele 2 decenii ale secolului al XX-lea:

answer choices

Convenția româno-rusă

Tratatul de pace de la București

Tratatul de pace de la San Stefano

Convenția Politică și Convenția Militară cu Antanta

Q.

O urmare a participării României la Primul Război Mondial a fost:

answer choices

recuperarea Cadrilaterului

pierderea Transilvaniei

realizarea statului român național unitar

victoriile de la Mărăști, Mărășești, Oituz

Q.

O cauză a adoptării legii fundamentale din 1923 este:

answer choices

preluarea tronului de către Regele Ferdinand I

participarea României la al doilea război balcanic

crearea statului român național unitar

semnarea Tratatului de pace de la București în 1918

Q.

Selectați fapte istorice care au contribuit la consolidarea statului român național unitar:

answer choices

adoptarea Constituției din 1923

venirea lui Ferdinand I pe tronul României

legea rurală din 1864

reforma agrară din 1921

Q.

Selectați o prevedere a Constituției din 1923:

answer choices

votul universal pentru bărbații peste 21 de ani

Parlament unicameral

miniștrii erau răspunzători pentru faptele lor în fața Regelui

dreptul la proprietate era absolut

Q.

Selectați instituții din spațiul intracarpatic din secolele XIII-XIV:

answer choices

Consiliul princiar

Adunarea Țării

Adunarea Generală a Nobililor

voievodatul

principatul

Q.

În luarea deciziilor, domnul se consulta cu:

answer choices

vicevoievodul

Sfatul Domnesc

Adunarea Nobililor

Consiliul Princiar

Q.

Selectați atribuții ale domnului în politica externă:

answer choices

era judecător suprem

semnarea tratatelor de alianță

adoptarea legilor

declara război

stabilea dările

Q.

Selectați o acţiune întreprinsă de domni pentru consolidarea Ţării Româneşti:

answer choices

confruntarea dintre Litovoi și Ungaria

lupta de la Posada dintre Basarab I și regele Ungariei

descălecatul lui Negru Vodă

înființarea Mitropoliei de la Curtea de Argeș

Q.

Menționați o acţiune întreprinsă de domni pentru consolidarea Moldovei:

answer choices

descălecatele lui Dragoș și Bogdan

acțiunile lui Sas și Balc

obținerea independenței de sub dominația Ungariei

lupta de la Vaslui-Podul Înalt

înființarea Mitropoliei cu sediul la Curtea de Argeș

Q.

Selectați o acțiune militară la care a participat reprezentantul unei instituții centrale de la est de Carpați:

answer choices

lupta de la Posada

cruciada de la Varna

lupta de la Vaslui-Podul Înalt

lupta de la Călugăreni

lupta de la Guruslău

Q.

La cerința ”Prezentaţi o acţiune prin care românii din Transilvania şi-au adus contribuţia la întemeierea statelor medievale româneşti extracarpatice” pot să scriu despre:

answer choices

lupta de la Posada

descălecatele lui Dragoș și Bogdan

înființarea mitropoliilor de la Curtea de Argeș și de la Suceava

descălecatul lui Negru Vodă

Q.

La cerința ”Prezentarea unei instituții centrale constituită în spațiul românesc intracarpatic, în secolele al XII-lea – al XIV-lea”, poți să scrii despre:

answer choices

domnie

voievodat

principat

Adunarea Țării

Quizzes you may like
15 Qs
Gas Laws
3.1k plays
16 Qs
The Particle Theory
8.6k plays
10 Qs
Crash Course Kids Part(icles) of Your World
1.2k plays
Science - 5th
19 Qs
Matter & Its Changes Vocabulary
1.0k plays
14 Qs
Science - Matter
4.6k plays
Science - 3rd
11 Qs
Matter Vocabulary
2.1k plays
Science - 5th, Other
20 Qs
Matter
2.4k plays
15 Qs
Matter Matters
8.3k plays
Science - 3rd
Why show ads?
Report Ad