LESSON
Istorie - Test de antrenament - 18/2020
20 hours ago by
65 slides

Istorie - Test de antrenament - 18/2020

Body text
Q.

Unirea Moldovei cu Țara Românească a fost solicitată în proiectul politic:

answer choices

Memoriul de la Focșani

Memoriul de la Șistov

Cererile norodului românesc

Constituția cărvunarilor

Q.

Documentul ”Constituția cărvunarilor” a fost elaborat în anul:

answer choices

1821

1822

1831

1832

1838

Q.

Selectați proiecte politice elaborate de revoluționarii moldoveni în 1848:

answer choices

Act de Unire și independență

Petiția Proclamație

Petiția Națională

Prințipiile noastre pentru reformarea patriei

Proclamația de la Islaz

Q.

Proiectul politic elaborat de revoluționarii din Țara Românească în 1848:

answer choices

Petiția Națională

Principiile noastre pentru reformarea patriei

Proclamația de la Islaz

Petiția Proclamație

Act de unire și de independență

Q.

Proiecte politice de la 1848 prin care se solicita unirea Moldovei cu Țara Românească:

answer choices

Petiția Națională

Proclamația de la Islaz

Dorințele Partidei Naționale din Moldova

Petiția Proclamație

Prințipiile noastre pentru reformarea patriei

Q.

Un proiect politic elaborat în deceniul al patrulea al secolului XIX este:

answer choices

Act de Unire și Independență

Cererile norodului românesc

Petiția Națională

Constituția cărvunarilor

Q.

Selectați acțiuni politico-diplomatice ale lui Mihai Viteazul:

answer choices

tratatul de la Alba Iulia

tratatul de la Overchelăuți

tratatul de la Luțk

tratatul de la Târgoviște

tratatul de la Hârlău

Q.

Luptele de la Călugăreni și Giurgiu au avut loc în anul:

answer choices

1594

1595

1596

1597

1598

Q.

Tratatul de la Alba Iulia a fost semnat de solia Țării Românești cu:

answer choices

Ungaria

Transilvania

Polonia

Imperiul Hasburgic

Imperiul Otoman

Q.

Tratatul de la Târgoviște a fost semnat în anul:

answer choices

1595

1596

1597

1598

1599

Q.

Selectați acțiunile militare la care a participat Mihai Viteazul:

answer choices

Războieni

Giurgiu

Stănilești

Șelimbăr

Guruslău

Q.

Transilvania a intrat sub ascultarea lui Mihai Viteazul în urma luptei de la:

answer choices

Călugăreni

Șelimbăr

Giurgiu

Guruslău

Q.

O prevedere a Constituției din 1923 este:

answer choices

dreptul la proprietate era absolut

cetățenia română se acorda doar celor de religie creștină

limita de vârstă pentru a vota: 30 de ani

garantarea drepturilor minorităților naționale

Q.

O prevedere a constituției din 1938 este:

answer choices

senatorii erau de două categorii: de drept și aleși de cetățeni

limita de vârstă pentru a vota: 21 de ani

puterea executivă era exercitată de Rege prin guvern

puterea legislativă era exercitată de Rege și Reprezentanța Națională

Q.

Două asemănări între constituțiile din 1923 și 1938:

answer choices

limita de vârstă pentru a vota: 21 ani

Parlamentul era bicameral

senatorii erau de 2 categorii: senatori de drept și senatori aleși de cetățeni

forma de guvernământ: monarhia

Q.

Denumirea Parlamentului în perioada regimului comunist:

answer choices

Consiliul de miniștri

Consiliul de Stat

Marea Adunare Națională

Reprezentanța Națională

Q.

Selectați constituția cu caracter autoritar:

answer choices

1923

1938

1948

1952

1965

Q.

O prevedere a Constituției din 1952 este:

answer choices

rolul conducător al Partidului Comunist Român

denumirea statului: Republica Populară Română

femeile nu puteau vota

Parlamentul se numea Reprezentanța Națională

Q.

O prevedere a Constituției din 1965 este:

answer choices

Parlamentul era bicameral și se numea Marea Adunare Națională

rolul conducător al Partidului Comunist Român

denumirea statului: Republica Populară Română

politica externă a României era subordonată URSS

Q.

Instituția Avocatul Poporului este precizată în Constituția din:

answer choices

1923

1938

1965

1991

Q.

Denumirea Parlamentului în perioada regimului comunist:

answer choices

Consiliul de miniștri

Consiliul de Stat

Marea Adunare Națională

Reprezentanța Națională

Quizzes you may like
8 Qs
Natural Disasters
24 plays
10 Qs
Simple Tense
3.0k plays
10 Qs
Greetings in Different Languages
1.2k plays
14 Qs
Slave Dynasty
2.1k plays
10 Qs
Past Simple
1.4k plays
10 Qs
Noun Clauses
811 plays
20 Qs
Past Progressive Tense
4.1k plays
10 Qs
Delhi Sultanate
4.6k plays
Why show ads?
Report Ad