LESSON
Instituții medievale românești
32 minutes ago by
34 slides

Instituții medievale românești

Body text
Q.

Voievodatul Transilvaniei era numit de către:

answer choices

regele Poloniei

sultanul Imperiului Otoman

regele Ungariei

papa de la Roma

Q.

Până în anul 1541, Transilvania s-a aflat sub dominația:

answer choices

austriacă

otomană

maghiară

polonă

Q.

Instituții ale principatului Transilvania:

answer choices

voievodul

Dieta

vicevoievodul

principele

Adunarea Țării

Q.

Instituții ale voievodatului Transilvania:

answer choices

Adunarea Generală a nobililor

principele

vicevoievodul

Consiliul princiar

voievodul

Q.

Până la mijlocul secolului al XVI-lea, Transilvania a fost organizată ca:

answer choices

principat autonom sub suzeranitate otomană

voievodat independent sub suzeranitate maghiară

principat independent sub suzeranitate otomană

voievodat autonom sub suzeranitate maghiară

Q.

Au întemeiat mitropolii în Țara Românească:

answer choices

Basarab I

Petru I Mușat

Nicolae Alexandru

Roman I

Vladislav Vlaicu

Q.

Selectați atribuții ale domnului în politica externă:

answer choices

adopta legile

încheia tratate

era judecător suprem

declara război

înființa mitropolii

Q.

O atribuție a domnului în plan legislativ este:

answer choices

era comandantul suprem al armatei

stabilea dările

adopta legile

era judecătorul suprem

înființa mitropolii

Q.

În calitate de comandant ale armatei, domnul purta titlul de:

answer choices

judecător suprem

vicevoievod

Banul Olteniei

mare voievod

dregător

Q.

Selectați afirmațiile corecte din punct de vedere istoric:

answer choices

Succesiunea la domnie s-a făcut pe cale ereditar-electivă.

În calitate de mare voievod, domnul este instanța supremă de judecată.

În Transilvania, voievodatul s-a menținut până în secolul al XVI-lea.

Regimul fanariot s-a instalat în Transilvania la începutul secolului al XVIII-lea.

Q.

Selectați afirmațiile corecte din punct de vedere istoric:

answer choices

În calitate de mare voievod, domnul este comandatul suprem al armatei.

Pentru a evita luptele pentru tron, unii domni au practicat asocierea la domnie.

La începutul secolului al XVII-lea, regimul fanariot s-a instaurat în Moldova și Țara Românească.

Domnia a fost organizată în secolul al XVI-lea.

Q.

Făceau parte din Sfatul Domnesc:

answer choices

comandanții armatei

țăranii

boierii

curteni

Q.

Asista pe domn la scaunul de judecată:

answer choices

Sfatul domnesc

Adunarea Țării

vicevoievodul

armata

Q.

Sedii de Mitropolii în Țara Românească:

answer choices

Câmpulung

Suceava

Curtea de Argeș

Baia

Severin

Q.

O asemănare între Sfatul Domnesc și Adunarea Țării:

answer choices

aceeași componența

aveau rol consultativ

aveau caracter temporar

aveau caracter permanent

Quizzes you may like
16 Qs
Vertebrate Classification
2.4k plays
16 Qs
Mammals
1.1k plays
18 Qs
Amphibians
1.5k plays
13 Qs
Animals
57.0k plays
10 Qs
Mammals
5.9k plays
14 Qs
Animal Adaptations: Camouflage and Mimicry
2.7k plays
Science - 3rd
17 Qs
Structures and Functions
1.9k plays
Science - 4th
14 Qs
Classification
1.6k plays
Why show ads?
Report Ad