LESSON
Formarea statului medieval Moldova
22 minutes ago by
30 slides

Formarea statului medieval Moldova

Body text
Q.

Întemeierea Moldovei s-a realizat în:

answer choices

a doua jumătate a secolului al XIII-lea

prima jumătate a secolului al XIV-lea

a doua jumătate a secolului al XIV-lea

începutul secolului al XV-lea

Q.

Formarea statului medieval Moldova a fost impulsionată de următorii factori:

answer choices

formarea voievodatului Transilvania

politica expansionistă a Ungariei

constituirea Țării Românești

lupta de la Posada

Q.

Moldova este:

answer choices

statul din interiorul arcului carpatic

statul dintre Dunăre și Marea Neagră

statul de la est de Carpați

statul dintre Carpați și Dunăre

Q.

Autonomii locale existente la est de Carpați:

answer choices

voievodatele lui Menumorut și Litovoi

cnezatele lui Ioan și Farcaș

Codrii Cosminului, Câmpul lui Dragoș

Țara Sipenițului, Țara Severinului

Q.

Denumire dată unui teritoriu de margine, organizat militar cu scopuri de apărare:

answer choices

descălecat

autonomii locale

obște sătească

marcă

Q.

Reședința lui Dragoș se afla la:

answer choices

Câmpulung

Suceava

Curtea de Argeș

Baia

Q.

Dragoș și Bogdan au descălecat din:

answer choices

Țara Moldovei

Țara Făgărașului

Țara Maramureșului

Țara Bârsei

Țara Hațegului

Q.

Independența Moldovei de sub dominația Ungariei a fost obținută de:

answer choices

Dragoș

Balc

Sas

Bogdan

Roman I

Q.

Dragoș a participat la o expediție împotriva:

answer choices

maghiarilor

sașilor

polonilor

tătarilor

Q.

A mutat capitala Moldovei la Suceava:

answer choices

Dragoș

Bogdan I

Petru I Mușat

Roman I Mușat

Q.

A înființat Mitropolia Moldovei de la Suceava:

answer choices

Dragoș

Bogdan I

Petru I Mușat

Roman I Mușat

Alexandru cel Bun

Q.

Dreptul unui stat mai puternic de a-și exercita autoritatea asupra altui stat:

answer choices

suzeranitate

autonomie

independență

tribut

Q.

A unificat deplin teritoriul Moldovei:

answer choices

Dragoș

Bogdan I

Petru I Mușat

Roman I Mușat

Q.

Dragoș, Bogdan I, Petru I Mușat și Roman I Mușat sunt reprezentanți ai instituției:

answer choices

domniei

bisericii

Sfatului domnesc

Adunării Țării

Q.

La cerința ”Prezentaţi o acţiune prin care românii din Transilvania şi-au adus contribuţia la întemeierea statului medieval de la est de Carpați”, poți să scrii despre:

answer choices

constituirea autonomiilor locale

descălecatele lui Dragoș și Bogdan

acțiunile lui Sas și Balc

acțiunile lui Petru Mușat

unificarea deplină sub Roman I

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia constituirea statului medieval din Estul Carpaților s-a realizat și prin acțiuni militare desfășurate în secolul al XIV-lea” poți să scrii despre:

answer choices

acțiunile lui Litovoi

lupta de la Posada

participarea lui Dragoș la luptele împotriva tătarilor

acțiunile militare ale lui Bogdan I împotriva Ungariei

întemeierea Mitropoliei de la Suceava

Q.

La cerința ” Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul medieval Moldova se consolidează în secolul al XIV-lea prin acțiuni desfășurate în politica internă” poți să scrii despre:

answer choices

descălecatele lui Dragoș și Bogdan

acțiunile militare ale lui Bogdan împotriva Ungariei

înființarea Mitropoliei de la Suceava

unificarea deplină sub Roman I

Quizzes you may like
17 Qs
Earth, Moon and Beyond
1.2k plays
15 Qs
Space Science
7.1k plays
20 Qs
Hertzsprung Russell Diagram
2.0k plays
15 Qs
Characteristics of Stars
2.9k plays
10 Qs
Galaxies
2.4k plays
14 Qs
Outer Space By: Bill Nye
2.9k plays
14 Qs
Big Bang Theory
12.8k plays
Science - 8th, Other
17 Qs
The Sun, Moon, and Stars
6.1k plays
Why show ads?
Report Ad