LESSON
Formarea statului medieval Țara Românească
26 minutes ago by
32 slides

Formarea statului medieval Țara Românească

Body text
Q.

Documentul ”Diploma cavalerilor ioaniți” datează din anul:

answer choices

1111

1176

1247

1277

Q.

Selectați voievozii menționați în documentul ”Diploma cavalerilor ioaniți”:

answer choices

Ioan

Litovoi

Farcaș

Seneslau

Menumorut

Q.

Țara Românească este:

answer choices

spațiul dintre Dunăre și Marea Neagră

spațiul din interiorul arcului carpatic

spațiul de sud de Carpați

spațiul de la est de Carpați

spațiul dintre Dunăre și Marea Neagră

Q.

Documentul ”Diploma cavalerilor ioaniți” conține informații despre:

answer choices

organizarea politică de la est de Carpați în secolul al XIV-lea

organizarea politică de la sud de Carpați la mijlocul secolului al XIII-lea

dezvoltarea economică și socială a locuitorilor de la sud de Carpați

autonomiile locale din spațiul dintre Dunăre și Marea Neagră

Q.

Selectează afirmația corectă din punct de vedere istoric:

answer choices

Documentul ”Diploma cavalerilor ioaniți” a fost acordat de regele Poloniei.

Autonomiile locale menționate în ”Diploma cavalerilor ioaniți” sunt dovada prezenței formelor de organizare politică prestatală la sud de Carpați.

Unificarea autonomiilor locale de la sud de Carpați a fost favorizată de politica expansionistă a Poloniei.

Q.

Scrie termenul folosit de cronicari pentru a desemna întemeierea statelor medievale românești.

Q.

Au întemeiat mitropolii la sud de Carpați:

answer choices

Leustachius

Basarab I

Nicolae Alexandru

Vladislav Vlaicu

Carol Robert de Anjou

Q.

Lupta de la Posada a avut loc în anul:

answer choices

1247

1277

1291

1330

Q.

La cerința ”Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia, românii din Transilvania au contribuit la formarea statului românesc de la sud de Carpați” poți să scrii despre:

answer choices

voievodul Leustachius

autonomiile locale menționate în ”Diploma cavalerilor ioaniți”

descălecatul lui Negru Vodă

lupta de la Posada

Q.

Selectați fapte istorice care au avut loc în secolul al XIII-lea la sud de Carpați:

answer choices

organizarea Transilvaniei ca voievodat

elaborarea documentului ”Diploma cavalerilor ioaniți”

acțiunile lui Litovoi și încercarea sa de a se elibera de sub dominația Ungariei

domnia lui Basarab I

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia constituirea statelor medievale în spațiul românesc s-a realizat și prin acțiuni militare desfășurate în secolul al XIV-lea” poți să scrii despre:

answer choices

luptele lui Menumorut

acțiunile lui Litovoi

descălecatul lui Negru Vodă

lupta de la Posada

Q.

Instituția al cărei reprezentant este Basarab I:

answer choices

principatul

Dieta

domnia

biserica

Adunarea Țării

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul medieval Țara Românească se consolidează în secolul al XIV-lea prin acțiuni desfășurate în politica internă.

answer choices

descălecatul lui Negru Vodă

unirea autonomiilor locale sub conducerea lui Basarab I

lupta de la Posada

înființarea Mitropoliei de la Curtea de Argeș

Q.

Selectați 2 asemănări între autonomiile locale atestate la sud de Carpați la mijlocul secolului al XIII-lea:

answer choices

conducătorii acestora aveau atribuții militare, administrative, militare

forma de organizare: cnezatul

s-au constituit prin unificarea obștilor sătești și a uniunilor de obști sătești

erau conduse de jupani

Q.

Selectați faptele istorice din secolul al XIV-lea:

answer choices

elaborarea documentului ”Diploma cavalerilor ioaniți”

lupta de la Posada

descălecatul lui Negru Vodă

întemeierea Mitropoliei de la Curtea de Argeș

Q.

Menționați statutul internațional al Țării Românești după lupta de la Posada;

answer choices

stat autonom sub suzeranitate maghiară

stat autonom sub suzeranitate otomană

stat independent

stat aflat sub dublă dominație: maghiară și polonă

Quizzes you may like
20 Qs
Hertzsprung Russell Diagram
2.0k plays
14 Qs
Outer Space By: Bill Nye
2.9k plays
10 Qs
Galaxies
2.4k plays
14 Qs
Big Bang Theory
12.8k plays
Science - 8th, Other
15 Qs
Characteristics of Stars
2.9k plays
17 Qs
The Sun, Moon, and Stars
6.1k plays
17 Qs
Earth, Moon and Beyond
1.2k plays
15 Qs
Space Science
7.1k plays
Why show ads?
Report Ad