Other

Pagbubuod sa tekstong nabasa

3
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Ano ang ipinapahayag ng unang larawan na na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga pilipino?

  bayanihan sa panahon ng pandemya at sakuna

  pag pila sa relief goods

  paksa

  teksto

 • 2. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Ito ay tumutukoy sa nais sabihin at ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa. Ito ay itinuturing na pinakamahalagang ideya ng teksto.

  pantulong na pangkaisipan

  Pangunahing pangkaisipan

  pamagat ng teksto

  salaysay

 • 3. Multiple-choice
  10 seconds
  1 pt

  Paano tayo makakatulong sa ating kalikasan?

  Maging maayos sa pagtatapon ng basura

  Maglinis ng kapaligiran

  Iwasang magsunog ng mga basura

  Lahat ng nabanggit

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes