LESSON
Istorie - Test de antrenament - 5/2021
4 hours ago by
62 slides

Test de antrenament - 5/2021

Body text
Q.

Memoriul de la Focșani a fost elaborat în anul:

answer choices

1716

1742

1772

1791

1802

Q.

Memoriul de la Focșani a fost elaborat în anul:

answer choices

1746

1772

1787

1791

1797

Q.

O asemănare între Memoriile de la Focșani și Șistov se referă la:

answer choices

împroprietărirea țăranilor

statutul internațional al Țărilor Române

drepturi și libertăți cetățenești

independența statului

Q.

Selectați fapte istorice interne care au contribuit la formarea statului român modern:

answer choices

organizarea Congresului de pace de la Paris

organizarea Adunărilor ad-hoc

elaborarea Convenției de la Paris

dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza

adoptarea Constituției din 1866

Q.

Selectați fapte istorice care au avut loc în anul 1864:

answer choices

recunoșterea unirii depline

adoptarea legii rurale

legea secularizării averilor mănăstirești

adoptarea ”Statutului Dezvoltător”

adoptarea legii electorale

Q.

Urmări ale aplicării legii rurale de către Al. I. Cuza a fost:

answer choices

introducerea gratuității și obligativității învățământului primar

dezvoltarea culturii

dezvoltarea proprietății țărănești

democratizarea regimului politic

îmbunătățirea situației țăranilor

Q.

Selectați 2 constante în ceea ce privește prevederile proiectelor politice din anii 1830-1850.

answer choices

schimbarea statutului internațional al Moldovei și Țării Românești

înlăturarea regimului fanariot

înființarea armatei naționale

modernizarea societății românești în plan social și economic

adoptarea legii electorale

Q.

Selectați 2 asemănări între două fapte istorice desfășurate în spațiul românesc, în perioada 1821-1848.

answer choices

adoptarea unor constituții

împroprietărirea țăranilor

elaborarea de proiecte politice

organizarea de mișcări revoluționare

recuperarea unor teritorii românești

Q.

Selectați o constantă în desfășurarea faptelor istorice din politica internă a statului român modern, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

answer choices

obținerea independenței

adoptarea de măsuri pentru modernizare

adoptarea de constituții

unirea Moldovei cu Țara Românească

Q.

Ideologie totalitară din Europa Occidentală din secolul al XX-lea:

answer choices

democrație

social-democrația

comunism

nazism

conservatorism

Q.

Ideologie totalitară din Europa de Est în prima jumătate a secolului al XX-lea:

answer choices

fascism

conservatorism

corporatism

comunism

nazism

Q.

Menționați două asemănări între ideologiile totalitare din Europa Occidentală, în secolul XX.

answer choices

libertatea de exprimare

lupta de clasă

existența partidului unic

înființarea poliției politice Gestapo

cenzura

Q.

O prevedere a Constituției din 1965 este:

answer choices

forma de guvernământ a statului: monarhia

Parlamentul bicameral numit Marea Adunare Națională

denumirea statului: Republica Populară Română

rolul conducător deținut de Partidului Comunist Român

Q.

Principala instituție cu rol represiv în România comunistă a fost:

answer choices

Marea Adunare Națională

Securitatea

Miliția

Trupele de Securitate

Partidul Muncitoresc Român

Q.

Selectați fapte istorice care au contribuit la consolidarea regimului stalinist din timpul lui Gheorghe Gheorghiu Dej:

answer choices

falsificarea alegerilor din 1946

adoptarea Constituției din 1948

înființarea Securității

introducerea funcției de președinte

adoptarea Constituției din 1965

Q.

Selectați fapte istorice care au contribuit la consolidarea regimului politic din România în perioada 1965-1980.

answer choices

colectivizarea agriculturii

declarația PMR

adoptarea Constituției Republicii Socialiste România

impunerea tezelor din iunie

înființarea Consiliului de Stat

Q.

La cerința ”Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia reprezentantul unei instituții centrale s-a implicat, prin diplomație, în relațiile internaționale din secolul al XIV-lea” poți să scrii despre:

answer choices

lupta de la Posada

tratatul de la Overchelăuți

tratatul de la Brașov

tratatul de la Alba Iulia

tratatul de la Luțk

Q.

La cerința ”Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia reprezentantul unei instituții centrale din spațiul intracarpatic s-a implicat, prin acțiuni militare, în relațiile internaționale din secolul al XV-lea” poți să scrii despre:

answer choices

Campania cea Mare

Lupta de la Vaslui-Podul Înalt

Lupta de la Războieni-Valea Albă

atacul surpriză de la Târgoviște

Campania de la Varna

Q.

La cerința ”Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia reprezentantul unei instituții centrale s-a implicat, prin diplomație, în relațiile internaționale din secolul al XVI-lea” poți să scrii despre:

answer choices

tratatul de la Brașov

tratatul de la Alba Iulia

tratatul de la Overchelăuți

Tratatul de la Luțk

Tratatul de la Târgoviște

Q.

Selectați acțiuni militare din prima jumătate a secolului al XV-lea:

answer choices

cruciada de la Nicopole

Campania cea Mare

lupta de la Vaslui-Podul Înalt

campania de la Varna

lupta de la Stănilești

Q.

Selectați acțiuni militare la care românii au participat în a doua jumătate a secolului al XV-lea:

answer choices

apărarea cetății Belgrad

Campania de la Varna

lupta de la Baia

lupta de la Giurgiu

lupta de la Codrii Cosminului

Q.

La cerința ”Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia reprezentantul unei instituții centrale s-a implicat, prin diplomație, în relațiile internaționale de la sfârșitul Evului Mediu și începuturile modernității” poți să scrii despre:

answer choices

tratatul de la Overchelăuți

tratatul de la Alba Iulia

tratatul de la Luțk

tratatul de la Hârlău

tratatul de la Iași

Q.

Reprezentanți ai domniei din secolul al XV-lea:

answer choices

Basarab I

Alexandru cel Bun

Iancu de Hunedoara

Ștefan cel Mare

Vlad Țepeș

Quizzes you may like
15 Qs
Physical and Chemical Changes
6.6k plays
Science - 4th
10 Qs
States of Water
1.9k plays
Science - 4th
10 Qs
Solids, Liquids and Gas
1.7k plays
16 Qs
Properties of Matter Vocabulary
16.5k plays
20 Qs
Matter
2.4k plays
19 Qs
Matter & Its Changes Vocabulary
1.0k plays
16 Qs
Chemical and Physical Changes
12.1k plays
16 Qs
The Particle Theory
8.6k plays
Why show ads?
Report Ad