QUIZ
Patakarang Piskal
6 minutes ago by
5 questions
Q.

Pagtaas ng excise tax sa mga sweetened goods and beverages.

answer choices

Contractionary Fiscal Policy

Expansionary Fiscal Policy

Q.

Pagbibigay ng tax incentive ng pamahalaan sa mga nais magnegosyo.

answer choices

Contractionary Fiscal Policy

Expansionary Fiscal Policy

Q.

Build, Build Build program ng Administrasyong Duterte

answer choices

Expansionary Fiscal Policy

Contractionary Fiscal Policy

Q.

Pangungutang sa Dayuhang Ekonomiya

answer choices

Contractionary Fiscal Policy

Expansionary Fiscal Policy

Q.

Tax exemption sa ilalim ng TrainLaw

answer choices

Expansionary Fiscal Policy

Contractionary Fiscal Policy

Quizzes you may like
14 Qs
Skeleton and Joints
1.8k plays
Science - 4th
20 Qs
Skeletal & Muscular System
3.9k plays
10 Qs
Skeleton
1.5k plays
19 Qs
The Muscular System
4.4k plays
Science - 7th
20 Qs
Bone Classification
1.3k plays
Biology
16 Qs
Medical Terms
2.0k plays
Medical Terminology
11 Qs
Sports Injuries
1.7k plays
20 Qs
Muscular System
1.5k plays
Science - 6th
Why show ads?
Report Ad