Science

Wilgotność powietrza

4
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  W jakich jednostkach wyrażana jest wilgotność bezwzględna?

  hPa

  %

  g/m3

 • 2. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Wilgotność względna jest to:

  nazywana jest masą pary wodnej w jednostce objętościowej powietrza, która jest zależna od temperatury powietrza,

  stosunek prężności pary wodnej znajdującej się w powietrzu o danej temperaturze do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze,

  maksymalne ciśnienie, jakie jest wywierane przez parę wodną zawartą w powietrzu o danej temperaturze,

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Przyrządami do pomiaru wilgotności powietrza są (więcej odpowiedzi poprawnych

  deszczomierz

  higrometr

  psychrometr

  pluwiograf

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes