LESSON
A szegedi zsidó temető története
14 hours ago by
17 slides

A szegedi zsidó temető története

Body text

A jelenlegi szegedi zsidó temetőt 1831-ben létesítették.Baumhorn Lipót tervei alapján megépült a mostani, méreteiben és kialakításában is impozáns cinterem.

Body text
Q.

Mire használták a cintermet?

answer choices

ünnepségek megtartására

Temetői épület, amelyben felállítják a koporsót tartó emelvényt

A temető felosztása

  • A zsidó temetőkben szigorú rendben fekszenek az elhunytak. Külön helyre szokták eltemetni a rabbikat, a hitközség vezetőit, a Chevra Kadisa elöljáróit, tagjait.

  • A közös sír nem szokás, legfeljebb csak a kriptákban. A családi kripták a 20. század első felében terjedtek csak el, részben épp a konzervatív temetkezési szokásoknak köszönhetően. Némely sír fölött oszlopok tartotta tető van, mintha kősátor vagy lugas volna, ez az ohel.

A Milkó család kriptája a szegedi zsidó temetőben

A temetés nem más, mint „a halott elkísérése”. Temetésen részt venni micva, önzetlen jócselekedet, hiszen ezt az elhunyt nem viszonozhatja. A sírhoz a Chevra tagjai viszik a koporsót – a nők koporsóját is a férfiak viszik – vállon. Ez mindkor megtiszteltetést jelent

Q.

Mit jelent a micva kifejezés?

answer choices

halott elkísérése

halottszentelés

igazság

önzetlen jócselekedet

A temetőlátogatás szabályai

 A látogatók csak fedett fejjel léphetnek be a temetőbe. Virágot vinni nem illik, ellenben a látogató távozáskor egy kavicsot helyez el a síron.

Löw Lipót 1850-től haláláig Szeged főrabbija, tudós, a zsidóság egyenjogúsítási mozgalmának vezetője. Szorgalmazta a magyar zsidóság asszimilációját és a nemzeti nyelv használatát az egyházi szertartásokon. 

  • Milyen tanult építészeti formára hasonlít a síremléke?

1944. június 25-én elindult az első vonat közel 3200 utasával Auschwitz felé. 


Q.

Mikor szállták meg a német csapatok Szegedet?

answer choices

1943 novembere

1944 decembere

1944 márciusa

Figyeld meg a sírkövön található évszámok melletti szimbólumokat!

Q.

Mit jelképez a mákgubó?

answer choices

születés

halál

házasság

Q.

Mit jelképez a csillag?

answer choices

születés

halál

házasság

Figyeld meg jól a sírkövet, mi lehetett a foglalkozása az elhunytnak?

Q.

Milyen foglalkozásra utal az előző képen látható szimbólum?

answer choices

orvos

építész

festő

Heller Ödön festőművész sírja a szegedi zsidó temetőben

Quizzes you may like
18 Qs
Limits
5.9k plays
Pre-calculus
12 Qs
Limits and Continuity
256 plays
Pre-calculus
13 Qs
Inverse Relations
1.3k plays
20 Qs
Parent Functions
10.0k plays
20 Qs
Transformation of Absolute Value Functions
11.2k plays
15 Qs
Relations and Functions
2.7k plays
Algebra 1
15 Qs
Graphs of Polynomials
2.0k plays
13 Qs
Linear Functions Lesson
2.5k plays
Why show ads?
Report Ad