QUIZ
Lalka- treść i problematyka
6 days ago by
24 questions
Q.

Na czym dorobił się Wokulski?

answer choices

Na dostawach dla wojska

Na prowadzeniu sklepu galanteryjnego

Na wynalezieniu metalu lżejszego od powietrza

Q.

Dlaczego Wokulski miał czerwone dłonie?

answer choices

Odmroził je na Syberii

Nie dbał o nie

Z takimi się urodził

Zabarwił je materiałami ze sklepu

Q.

Stanisław Wokulski został zesłany na Syberię do Irkucka za udział w:

answer choices

Wiośnie Ludów

Powstaniu listopadowym

Powstaniu kościuszkowskim

Powstaniu styczniowym

Q.

Akcja "Lalki" rozgrywa się w:

answer choices

Warszawie

Warszawie, Zasławiu i Paryżu

Warszawie i Zasławiu

Warszawie i Paryżu

Q.

Ignacy Rzecki to?

answer choices

Patriota

Romantyk

Bonapartysta

Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Q.

Z jakiej grupy społecznej wywodzi się rodzina Łęckich?

answer choices

Mieszczanie

Arystokracja

Kupcy

Robotnicy

Q.

Gdzie Wokulski pierwszy raz zobaczył Izabelę Łęcką?

answer choices

W teatrze

W swoim sklepie

W kościele

W Ogrodzie Saskim

Q.

Kogo na pojedynek wyzwał Stanisław Wokulski?

answer choices

Szumana

Suzina

Barona Krzeszowskiego

Tomasza Łęckiego

Q.

Co Stanisław Wokulski kupił od Baronowej Krzeszowskiej?

answer choices

Sklep

Kamienice

Klacz

Q.

Z kim NIE flirtowała Łęcka?

answer choices

Z Suzinem

Z Mraczewskim

Ze Starskim

Z Krzeszowskim

Q.

Starski był:

answer choices

wujkiem Łęckiej

przyjacielem Rzeckiego

kuzynem Łęckiej

Subiektem w sklepie Wokulskiego

Q.

Czym przejawiały się postawy antysemickie w polskim społeczeństwie?

answer choices

Rozpowszechnianie kłamstw na temat Żydów

Powstawanie wielu mitów wynikających z nieznajomości obyczajowości Żydów (np. o porywaniu polskich dzieci)

Nienawiść słowna

Q.

Co Wokulski uczynił ze swoim majątkiem po zerwaniu z Izabelą?

answer choices

Przekazał w zarządzanie Rzeckiemu

Wyprzedał Szlangbaumowi i zapisał w testamencie przyjaciołom

Podwoił, rzucając się w wir pracy

Przekazał na cele charytatywne

Q.

Co ostatecznie dzieje się z Izabelą Łęcką?

answer choices

Wychodzi za mąż za włoskiego aktora

Wychodzi za mąż za Stanisława Wokulskiego

Wstępuje do klasztoru

Q.

Co ostatecznie stało się ze Stanisławem Wokulskim?

answer choices

Popełnił samobójstwo

Udał się w podróż do Moskwy

Zamieszkał w Zasławiu

Nie wiadomo

Q.

Który z tych bohaterów powieści głosił pogląd, że samobójcom nie należy przeszkadzać?

answer choices

Rzecki

Szuman

Wokulski

Szlangbaum

Q.

Jak dzieła romantyczne wpływają na Wokulskiego?

answer choices

Kształtują jego osobowość

Kształtują jego wyobraźnię

Sprawiły, że zapragnął wyidealizowanej miłości

Nie wpływają na niego w żaden sposób

Q.

Kto reprezentował idealistów w "Lalce"?

answer choices

Ignacy Rzecki

Stanisław Wokulski

Tomasz Łęcki

Julian Ochocki

Q.

Wybierz cechy określające Stanisława Wokulskiego jako POZYTYWISTĘ

answer choices

Idealizował Izabelę Łęcką, wszystkie swoje działania podporządkował jednemu celowi- zdobyciu ukochanej

Realizował hasła pracy organicznej (rozbudował sklep, założył spółkę do handlu ze Wschodem)

Nie potrafił być obojętny na los ojczyzny (wziął udział w powstaniu)

Odnosił się z szacunkiem dla innych nacji

Realizował hasła pracy u podstaw (rozumiał konieczność pomocy najuboższym)

Q.

Do czego (w dosłownym znaczeniu) odnosi się tytuł "Lalki"?

answer choices

Do Izabeli Łęckiej

Do procesu o kradzież lalki, wytoczonego Pani Stawskiej

Do zabawek ze sklepu Wokulskiego

Q.

Jaką rolę spełnia w "Lalce" Pamiętnik starego subiekta?

answer choices

Notuje zmiany w polskim społeczeństwie

Stanowi nic nieznaczący przerywnik utworu

Wprowadza głos komentujący wydarzenia

Nakreśla tło polityczno-społeczne ówczesnej Warszawy i Europy

Q.

Kto z arystokracji został oceniony przez Bolesława Prusa pozytywnie?

answer choices

Izabela Łęcka

Prezesowa Zasławska

Książę

Starski

Q.

Wokulski posiada cechy bohatera:

answer choices

Bajronicznego

Werterowskiego

Romantycznego

Szekspirowskiego

Q.

"Lalka" to przede wszystkim powieść:

answer choices

Realistyczna

Obyczajowa

Psychologiczna

Historyczna

Quizzes you may like
16 Qs
Prawda ?
9.8k plays
9 Qs
Matma
1.4k plays
12 Qs
Ostrosłupy
1.2k plays
13 Qs
Gospodarka Europy
1.8k plays
10 Qs
Geometria
2.6k plays
19 Qs
Ostrosłupy
843 plays
10 Qs
Stereomatria
830 plays
12 Qs
Wielokąty
982 plays
Why show ads?
Report Ad