Physics

Image

PHẦN THI TĂNG TỐC - GAME " ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA"

31
plays

6 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

  prôtôn, nơtron và êlectron.

  nơtron và êlectron.

  prôtôn, nơtron.

  prôtôn và êlectron.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Hạt nhân Al ( z= 13; A=27) có

  13 prôtôn và 27 nơtron.

  13 prôtôn và 14 nơtron.

  13 nơtron và 14 prôtôn.

  13 prôtôn và 13 nơtron.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Độ hụt khối của hạt nhân có Z proton và N = A – Z notron được tính theo công thức

  Δm = NmN – ZmP.

  Δm = m – NmP – ZmP.

  Δm = (NmN + ZmP ) – mx.

  Δm = ZmP – NmN

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes