QUIZ
România postbelică: Etapa național-comunistă
9 hours ago by
24 questions
Q.

În perioada 1-24 iunie 1971, Nicolae Ceaușescu a făcut vizite diplomatice în:

answer choices

China, Coreea de Nord, India, Japonia

China, Vietnam, URSS, Burnei

Coreea de Nord, Mongolia, Japonia, India

China, Coreea de Nord, Vietnam, Mongolia

Q.

Nicolae Ceaușescu a preluat puterea în:

answer choices

1948

1965

1971

1974

Q.

Revoluția culturală a fost lansată de către:

answer choices

Iuliu Maniu

Gheorghe Gheorghiu Dej

Nicolae Ceaușescu

Lucrețiu Pătrășcanu

Q.

Câte constituții s-au adoptat în perioada regimului comunist din România?

answer choices

1

2

3

4

Q.

Denumirea partidului unic în etapa regimului național-comunist a fost:

answer choices

PSD

PMR

PCR

Partidul Poporului

Q.

Organizația comunistă a copiilor români cu vârsta de 8-14 ani:

answer choices

Șoimii patriei

Organizația pionierilor

Uniunea Tineretului Comunist

Cercetașii României comuniste

Q.

Între anii 1982–1989, a difuzat la radio „Europa Liberă” mai multe scrisori în care se critica regimul comunist din România:

answer choices

Ana Blandiana

Doina Cornea

Paul Goma

Monica Lovinescu

Q.

O caracteristică a revoluției culturale lansată de Nicolae Ceaușescu:

answer choices

colectivizarea agriculturii

cenzură aspră

industrializarea forțată

rusificarea

Q.

Tezele din iulie au fost lansate în anul:

answer choices

1949

1965

1971

1974

1977

Q.

Membru ai disidenței intelectualilor care în anul 1977 a fost obligat să părăsească România:

answer choices

Lucrețiu Pătrășcanu

Paul Goma

Ana Blandiana

Doina Cornea

Q.

Membri ai disidenței intelectualilor:

answer choices

Lucrețiu Pătrășcanu

Iuliu Maniu

Paul Goma

Doina Cornea

Elisabeta Rizea

Q.

Revoluția culturală lansată în perioada național-comunismului a avut la bază modelul:

answer choices

occidental

francez

american

chinez

Q.

România a devenit Republică Socialistă în anul:

answer choices

1948

1952

1965

1974

Q.

Nicolae Ceaușescu a devenit președinte al României în anul:

answer choices

1965

1968

1971

1974

1989

Q.

O practică politică totalitară aplicată în timpul regimului național-comunist este:

answer choices

rusificarea

libertatea de asociere

cultul personalității

statul de drept

Q.

Selectați faptele istorice din perioada etapei național-comunistă:

answer choices

fuziunea dintre PSD și PCR

rezistența armată în munți

disidența intelectualilor

declanșarea revoluției culturale

înființarea Securității

Q.

Funcții deținute de Nicolae Ceaușescu:

answer choices

secretar general al PCR

director al Securității

președinte al Consiliului de Stat

președinte al Republicii Socialiste

Q.

Constituția R.S.R. a fost adoptată în anul:

answer choices

1948

1952

1965

1974

Q.

În timpul etapei staliniste, au fost adoptate constituții în anii:

answer choices

1948

1949

1952

1965

1974

Q.

În anul 1977, a încercat să dezvolte o mişcare pentru respectarea drepturilor omului în România:

answer choices

Mircea Dinescu

Virgil Ierunca

Paul Goma

Doina Cornea

Ana Blandiana

Q.

Regimul comunist din România s-a prăbușit în anul:

answer choices

1977

1987

1989

1991

Q.

Selectați faptele istorice din perioada etapei național-comunistă:

answer choices

disidența intelectualilor

rezistența armată în munți

arestarea lui Lucrețiu Pătrășcanu

finalizarea Metroului și a Casei Poporului

tezele din iulie

Q.

Nicolae Ceaușescu a preluat puterea în anul:

answer choices

1949

1955

1965

1974

1977

Q.

Un aspect al cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu a fost:

answer choices

colectivizarea agriculturii

rusificarea culturii

organizarea festivalului ”Cântarea României”

lipsurile în care trăiau românii

Quizzes you may like
13 Qs
Classifying Matter
2.1k plays
Science - 3rd
16 Qs
The Particle Theory
8.5k plays
15 Qs
States of Matter and Phase Changes
5.4k plays
14 Qs
Phases of Matter
1.7k plays
14 Qs
Science - Matter
4.5k plays
Science - 3rd
10 Qs
Matter Changes
1.1k plays
15 Qs
Phase Changes & Properties of Matter
2.0k plays
Science - 8th
10 Qs
Matter- Solid, Liquid and Gas
5.2k plays
Why show ads?
Report Ad