QUIZ
România postbelică: Etapa stalinistă
10 hours ago by
20 questions
Q.

Securitatea a fost înființată în anul ...

answer choices

1947

1948

1949

1950

Q.

Denumirea Parlamentului în România comunistă.

answer choices

Consiliul de Stat

Marea Adunare Națională

Dieta

Consiliu popular

Q.

O practică politică totalitară aplicată în timpul regimului stalinist:

answer choices

libertatea de exprimare

separarea puterilor

alegeri libere

cenzură

Q.

Prin Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 s-a realizat:

answer choices

adoptarea unei noi constituții

înființarea funcției de președinte

colectivizarea agriculturii

abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române

Q.

Principala instituție cu rol represiv din România comunistă a fost:

answer choices

Consiliul de Stat

Securitatea

Consiliul de miniștri

Miliția

Q.

Denumirea partidului unic în etapa regimului stalinist:

answer choices

PNȚ

PNL

PSD

PCR

PMR

Q.

Partidele politice desființate în anul 1947 sunt:

answer choices

PSD

PNL

PNȚ

PMR

Q.

O caracteristică a modelului economic din România comunistă este:

answer choices

libera inițiativă

preocupare pentru calitatea produselor

desființarea proprietății private

concurență între producători

Q.

Forme de rezistență anticomunistă din perioada regimului stalinist:

answer choices

greva minerilor din Valea Jiului

revoltele țăranilor față de colectivizare

rezistența armată în munți

disidența intelectualilor

greva muncitorilor din Brașov

Q.

A sprijinit grupul de rezistență armată ”Haiducii Muscelului”:

answer choices

Doina Cornea

Ana Pauker

Monica Lovinescu

Elisabeta Rizea

Ana Blandiana

Q.

Grup de rezistență armată:

answer choices

Cântarea României

Șoimii Patriei

Organizația Pionierilor

Haiducii Muscelului

Q.

Membru P.C.R. afectat de măsurile de represiune:

answer choices

Petru Groza

Emil Bobu

Emil Bodnăraș

Iuliu Maniu

Lucrețiu Pătrășcanu

Q.

Selectați faptele istorice din perioada etapei staliniste:

answer choices

introducerea funcției de președinte

colectivizarea agriculturii

rezistența armată în munți

adoptarea Constituției Republicii Socialiste Române

Q.

În timpul etapei staliniste, au fost adoptate constituții în anii:

answer choices

1948

1949

1952

1965

1974

Q.

Societăți mixte româno-sovietice:

answer choices

partide

constituții

sovromuri

colhozuri

cooperative agricole de producție

Q.

Industrializarea forțată a început în anul:

answer choices

1947

1948

1949

1952

Q.

În 1949, România a devenit membră:

answer choices

UE

NATO

CAER

Tratatul de la Varșovia

Q.

Grupurile de rezistență din munți urmăreau:

answer choices

reformarea regimului comunist

declanșarea revoluției culturale

înlăturarea regimului comunist

înlăturarea lui Nicolae ceaușescu

Q.

O prevedere a constituției din 1948 este:

answer choices

denumirea statului: Republica Populară Română

rolul conducător aparține Partidului Comunist Român

Parlamentul bicameral se numea Marea Adunare Națională

limita de vârstă pentru vot: 23 de ani

Q.

O prevedere a Constituției din 1952 este:

answer choices

rolul conducător aparține Partidului Comunist Român

Parlamentul unicameral era denumit Marea Adunare Națională

președintele republicii avea atribuții foarte mari

denumirea statului: Republica Socialistă România

Quizzes you may like
13 Qs
Classifying Matter
2.1k plays
Science - 3rd
16 Qs
The Particle Theory
8.5k plays
15 Qs
States of Matter and Phase Changes
5.4k plays
14 Qs
Phases of Matter
1.7k plays
14 Qs
Science - Matter
4.5k plays
Science - 3rd
10 Qs
Matter Changes
1.1k plays
15 Qs
Phase Changes & Properties of Matter
2.0k plays
Science - 8th
10 Qs
Matter- Solid, Liquid and Gas
5.2k plays
Why show ads?
Report Ad