QUIZ
Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc
15 hours ago by
30 questions
Q.

Selectați autonomiile locale din spațiul intracarpatic:

answer choices

voievodatul condus de Litovoi

voievodatul condus de Gelu

voievodatul condus de Seneslau

voievodatul condus de Ahtum

cnezatul condus de Farcaș

Q.

Selectați autonomiile locale atestate la sud de Carpați:

answer choices

voievodatul condus de Seneslau

Țara Făgărașului

cnezatul condus de Ioan

voievodatul condus de Gelu

Codrii Cosminului

Q.

Un fapt istoric care a contribuit la constituirea statului medieval românesc de la sud de Carpați este:

answer choices

constituirea voievodatelor conduse de Gyla și Ahtum

lupta lui Litovoi împotriva Ungariei

descălecatul lui Dragoș

descălecatul lui Bogdan

Q.

Autonomiile locale conduse de Gelu, Glad și Menumorut sunt menționate în lucrarea:

answer choices

Legenda Sfântului Gerard

Diploma cavalerilor ioaniți

Faptele ungurilor

Faptele hunilor și ungurilor

Q.

Voievodatele conduse de Litovoi și Seneslau sunt menționate în:

answer choices

Faptele ungurilor

Cronica lui Nestor

Diploma cavalerilor ioaniți

Alexiada

Q.

Selectați autonomiile locale constituite la est de Carpați:

answer choices

Țara Cavarnei

Codrii Cosminului

Țara Maramureșului

Câmpul lui Dragoș

Țara Severinului

Q.

Selectați instituții din spațiul intracarpatic:

answer choices

domnia

Adunarea Generală a Nobililor

voievodatul

Sfatul Domnesc

Adunarea Țării

Q.

Selectați autonomii locale atestate în spațiul românesc, în secolele al IX-lea – al XI-lea.

answer choices

voievodatul condus de Menumorut

cnezatul condus de Farcaș

Codrii Cosminului

voievodatul condus de Ahtum

jupanatul condus de Dimitrie

Q.

Selectați autonomii locale atestate în spațiul românesc, în secolul al XIII-lea:

answer choices

jupanatul lui Gheorghe

voievodatul condus de Seneslau

voievodatul condus de Ahtum

cnezatul condus de Ioan

voievodatul condus de Litovoi

Q.

Un fapt istoric care a contribuit la consolidarea statului medieval românesc de la sud de Carpați este:

answer choices

decretele regelui maghiar din 1366

descălecatul lui Negru Vodă

descălecatul lui Dragoș

elaborarea documentului ”Diploma cavalerilor ioaniți”

înființarea Mitropoliei cu sediul la Curtea de Argeș

Q.

Un fapt istoric care a contribuit la consolidarea statului medieval românesc de la est de Carpați este:

answer choices

acțiunile lui Litovoi

înființarea Mitropoliei cu sediul la Suceava

descălecatul lui Dragoș

descălecatul lui Bogdan

înființarea Mitropoliei cu sediul la Severin

Q.

Selectați o acţiune prin care românii din Transilvania şi-au adus contribuţia la întemeierea statului medieval românesc de la est de Carpați:

answer choices

organizarea voievodatului Transilvania

descălecatul lui Negru-Vodă

descălecatul lui Bogdan

lupta de la Posada

înființarea Mitropoliei cu sediul la Suceava

Q.

Selectați o acţiune prin care românii din Transilvania şi-au adus contribuţia la întemeierea statului medieval românesc de la sud de Carpați:

answer choices

organizarea voievodatului Transilvania

descălecatul lui Negru-Vodă

descălecatul lui Dragoș

descălecatul lui Bogdan

înființarea Mitropoliei cu sediul la Curtea de Argeș

Q.

Menționați un fapt istoric relevant prin care statele românești extracarpatice și-au afirmat statutul de independență față de statele vecine în secolul al XIV-lea.

answer choices

descălecatul lui Negru Vodă

lupta de la Posada

descălecatul lui Dragoș

descălecatul lui Bogdan

Q.

Autonomiile locale conduse de Gelu, Glad și Menumorut sunt menționate în lucrarea:

answer choices

Faptele hunilor și ungurilor

Legenda Sfântului Gerard

Diploma cavalerilor ioaniți

Faptele ungurilor

Q.

Transilvania a fost voievodat autonom sub suzeranitate maghiară până în anul:

answer choices

1176

1230

1541

1600

Q.

Selectați asemănările între autonomiile locale conduse de Gelu, Glad și Menumorut sunt:

answer choices

forma de organizare-voievodatul

sunt atestate în secolul al XII-lea

conducătorii aveau atribuții militare, administrative, juridice

prin unificare au contribuit la constituirea Transilvaniei

Q.

Cronicarul maghiar Anonymus menționează în lucrarea sa „Gesta Hungarorum” („Faptele ungurilor”) autonomiile locale conduse de:

answer choices

Gyla

Glad

Gelu

Ahtum

Menumorut

Q.

Lucrarea „Viaţa (Legenda) Sfântului Gerard” menţionează două autonomii locale anume voievodatele conduse de:

answer choices

Gelu

Gyla

Glad

Menumorut

Ahtum

Q.

Descălecatele lui Dragoș și Bogdan au avut loc în secolul:

answer choices

XII

XIII

XIV

XV

Q.

Bogdan a obținut independența Moldovei de sub dominația:

answer choices

Imperiului Bizantin

Imperiului Otoman

Poloniei

Ungariei

Q.

Documentul ”Diploma cavalerilor ioaniți” a fost emis în anul:

answer choices

1176

1230

1247

1290

1330

Q.

Lupta de la Posada a avut loc în anul:

answer choices

1230

1247

1290

1330

Q.

În lupta de la Posada victoria a fost de partea lui:

answer choices

Negru Vodă

Ludovic I de Anjou

Carol Robert de Anjou

Basarab I

Q.

Mitropolia Ortodoxă de la Curtea de Argeș a fost întemeiată de către:

answer choices

Litovoi

Basarab I

Nicolae Alexandru

Vladislav Vlaicu

Q.

O asemănare între toate autonomiile locale menționate în ”Diploma cavalerilor ioaniți” este:

answer choices

se aflau sub dominația bizantină

s-au format prin unificarea obștilor sătești și a uniunilor de obști sătești

aveau același centru administrativ

forma de organizare: voievodatul

Q.

Voievozi menționați în documentul ”Diploma cavalerilor ioaniți”:

answer choices

Litovoi

Negru Vodă

Ioan

Farcaș

Seneslau

Q.

Victoria de la Posada din 1330 a lui Basarab I contra regelui maghiar Carol Robert de Anjou este relatată de sursa:

answer choices

Cronica notarului anonim

Cronica pictată de la Viena

Cronica lui Nestor

Alexiada

Q.

La cerința ” Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia primii domnitori români au acționat pentru consolidarea religioasă a Țărilor Române extracarpatice” poți să scrii despre:

answer choices

descălecatele lui Dragoș și Bogdan

înființarea Mitropoliei de la Curtea de Argeș

organizarea domniei

înființarea Mitropoliei de la Suceava

lupta de la Posada

Q.

Documentul ”Diploma cavalerilor ioaniți” oferă informații despre:

answer choices

descălecatul lui Negru Vodă

organizarea politică de la sud de Carpați la mijlocul secolului al XIII-lea

lupta de la Posada

dezvoltarea socio-economică a spațiului de la sud de Carpați

Quizzes you may like
20 Qs
Demonstrative Adjectives
1.5k plays
15 Qs
Present Tense - Spanish
13.0k plays
20 Qs
Mandatos Informales
1.2k plays
10 Qs
Preterite or Imperfect?
1.6k plays
Spanish - 2
20 Qs
Pan
1.1k plays
Spanish
20 Qs
Los Deportes Sports
2.9k plays
20 Qs
Spanish Direct Object Pronouns
11.8k plays
Spanish
11 Qs
Verbs
4.7k plays
Why show ads?
Report Ad