pencil-icon
Build your own quiz

Other

9th

grade

Image

ESP 9 Kagalingan sa Paggawa

95
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng kagalingan sa paggawa?

  Nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga

  Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos

  Nagsasaliksi ng kaalaman

  Nagtataglay ng kakailanganing kasanayan

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ano ang nagtutulak sa tao upang magkaroon ng kagalingan sa paggawa?

  Karapatan nya bilang mamamayan

  Ang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos

  Tungkulin nya bilang tao

  Obligasyon sa sarili

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ano ang pinakamahalaga sa lahat ng pagpapahalaga upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan?

  kung ito ay naayon sa kalooban ng Diyos at iniaalay bilang paraan ng papuri at pasasalamat sa kaniya.

  paggawa ng iba’t- ibang produkto

  pagkilala ng kagalingan ng mga likha ng kapuwa

  nagbubukas ng magandang ugnayan sa kapwa

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?