Other

Изречението и думите. Упражнение

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  В кое изречение е поставен погрешен знак за край?

  На колко години си?

  Каква порода е кучето ти?

  Не знам кой ме е търсил?

  Къде ти е тетрадката?

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Отбележи само частите на речта.

  съществително име

  подлог

  глагол

  прилагателно име

  местоимение

 • 3. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  Какво е изречението "Моля те, разходи кучето тази вечер!

  подбудително

  въпросително

  възклицателно

  съобщително

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes