LESSON
Test de antrenament - 13/2020
44 minutes ago by
66 slides

Test de antrenament - 13/2020

Body text
Q.

Legi fundamentale adoptate în România în etapa stalinistă:

answer choices

Constituția din 1938

Constituția din 1948

Constituția din 1952

Constituția din 1965

Constituția din 1991

Q.

Selectați două acţiuni/fapte istorice desfăşurate în România, prin care se instaurează regimul comunist.

answer choices

impunerea guvernului Petru Groza

falsificarea alegerilor parlamentare din 1946

adoptarea Constituției din 1948

înființarea Securității

industrializarea forțată

Q.

O consecință a instaurării regimului comunist în România:

answer choices

falsificarea alegerilor parlamentare din 1946

desființarea PNȚ

autodizolvarea PNL

adoptarea Constituției din 1948

Q.

Selectați un element de continuitate între etapa stalinistă și etapa național-comunistă,

answer choices

forța conducătoare: Partidul Muncitoresc Român

denumirea statului: Republica Socialistă România

activitatea Securității

funcția de președinte

Q.

Selectați forme de rezistență anticomunistă din etapa național-comunistă:

answer choices

revoltele țăranilor față de colectivizare

disidența intelectualilor

greva minerilor din Valea Jiului

rezistența armată din munți

greva muncitorilor din Brașov

Q.

Formațiunea politică din etapa stalinistă:

answer choices

Frontul Renașterii Naționale

Partidul Social-Democrat

Partidul Comunist Român

Partidul Muncitoresc Român

Q.

O prevedere din Constituția din 1948 este:

answer choices

forța conducătoare: Partidul Comunist Român

Parlamentul unicameral denumit Reprezentanța Națională

limita de vârstă pentru vot: 23 ani

denumirea statului: Republica Populară Română

Q.

Selectați acțiuni militare antiotomane din secolul al XV-lea:

answer choices

Campania cea Mare

lupta de la Baia

lupta de la Războieni

lupta de la Rovine

lupta de la Codrii Cosminului

Q.

Lupta de la Vaslui a avut în anul:

answer choices

1459

1467

1475

1476

1497

Q.

Selectați acțiuni diplomatice la care au participat domnii Țărilor Române în secolul al XV-lea:

answer choices

tratatul de la Brașov

tratatul de la Iași

tratatul de la Overchelăuți

tratatul de la Alba Iulia

tratatul de la Luțk

Q.

În lupta de la Baia, Ștefan cel Mare i-a învins pe:

answer choices

polonezi

otomani

maghiari

tătari

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia diplomaţia domnitorilor români, la începutul modernităţii, contribuie la apărarea interesului statului”, poți să scrii despre:

answer choices

tratatul de la Overchelăuți

tratatul de la Hârlău

tratatul de la Alba Iulia

tratatul de la Luțk

Q.

La cerința ” Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia reprezentantul unei instituții centrale s-a implicat, prin acțiuni militare, în relațiile internaționale din secolul al XIV-lea”, poți să scrii despre:

answer choices

lupta de la Vaslui

lupta de la Posada

lupta de la Călugăreni

lupta de la Rovine

lupta de la Războieni

Q.

Selectați o acțiune militară la care au participat domnii Țărilor Române în a doua jumătate a secolului al XVI-lea:

answer choices

lupta de la Baia

atacul surpriză de la Târgoviște

lupta de la Călugăreni

lupta de la Războieni

lupta de la Zărnești

Q.

O prevedere a proiectului ”Petiția-Proclamație” de la Iași este:

answer choices

autonomia Moldovei

împroprietărirea țăranilor fără despăgubire

unirea Moldovei cu Țara Românească

grabnica îmbunătățirea a situației țăranilor

Q.

Două prevederi ale proiectului politic ”Prințipiile noastre pentru reformarea patriei” este:

answer choices

unirea Moldovei cu Țara Românească

grabnica îmbunătățire a situației țăranilor

respectarea Regulamentelor Organice

împroprietărirea țăranilor cu despăgubire

independența statului

Q.

O prevedere a proiectului ”Dorințele Partidei Naționale din Moldova” este:

answer choices

unirea Moldovei cu Țara Românească

independența statului

împroprietărirea țăranilor fără despăgubire

drepturi pentru românii din Transilvania

Q.

Selectați faptele interne care au contribuit la constituirea statului român modern:

answer choices

tratatul de pace de la Paris din 1856

organizarea Adunărilor Ad-Hoc în 1857

adoptarea Convenției de la 1858

dubla alegere a lui Al. I. Cuza

legea rurală din 1864

Q.

La cerința ”Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia statul român modern s-a consolidat în plan intern în perioada celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea” poți să scrii despre:

answer choices

proiectele politice din 1848

Rezoluțiile Adunărilor Ad-hoc

dubla alegere a lui Al. I. Cuza

reformele adoptate de Al. I. Cuza

adoptarea Constituției din 1866

Q.

La cerința ” Menționați/Prezentați o constantă în desfășurarea faptelor istorice din spațiul românesc, în deceniul al șaselea al secolului al XIX-lea” poți să scrii despre:

answer choices

acțiunile românilor pentru unirea Moldovei cu Țara Românească

adoptarea reformelor pentru îmbunătățirea situației țăranilor

organizarea mișcărilor revoluționare pașoptiste

acțiunile românilor pentru înlăturarea regimului fanariot

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia un proiect politic elaborat în deceniul șase al secolului al XIX-lea a contribuit la constituirea statului modern român” vei scrie despre:

answer choices

Constituția cărvunarilor

Convenția de la Paris

Proiectele politice pașoptiste

Tratatul de pace de la Paris din 1856

Rezoluțiile Adunărilor Ad-Hoc

Quizzes you may like
16 Qs
Mammals
1.0k plays
20 Qs
Add and Subtract Whole Numbers Word Problems
2.3k plays
Math - 6th
20 Qs
Compare and Contrast
2.8k plays
English and Language arts - 7th
14 Qs
Identifying Australian Animals
7.5k plays
14 Qs
Classification
1.5k plays
10 Qs
Animals!
11.0k plays
10 Qs
Camouflage
2.0k plays
20 Qs
Animal Adaptations
14.5k plays
Why show ads?
Report Ad