LESSON
Test de antrenament - 19/2020
3 hours ago by
73 slides

Test de antrenament - 19/2020

Body text
Q.

O caracteristică a politicii externe a Moldovei în secolele XIV-XV a fost:

answer choices

politica antihasburgică

colaborarea cu Rusia împotriva Imperiului Otoman

orientarea spre Polonia

colaborarea cu Ungaria împotriva Poloniei

Q.

Izvor care menționează autonomii locale existente la sud de Carpați:

answer choices

Faptele ungurilor

Cronica pictată de la Viena

Diploma cavalerilor ioaniți

Legenda Sfântului Gerard

Q.

Selectați acțiuni militare din secolul al XIV-lea:

answer choices

lupta de la Posada

tratatul de la Brașov

lupta de la Rovine

cruciada de la Nicopole

lupta de la Baia

Q.

Documentul ”Diploma cavalerilor ioaniți” oferă informații despre:

answer choices

organizarea social-politică de la sud de Carpați

lupta de la Posada

confruntările dintre Litovoi și Ungaria

dezvoltarea economică a zonei de la sud de Carpați

Q.

Contribuția românilor din Transilvania la constituirea statului medieval românesc de la sud de Carpați este atestată prin:

answer choices

Cronica lui Anonymus

descălecatul lui Negru-Vodă

”Diploma cavalerilor ioaniți”

descălecatele lui Dragoș și Bogdan

Q.

La cerința ”Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia constituirea statului medieval din estul Carpaților s-a realizat și prin acțiuni militare desfășurate în secolul al XIV-lea” poți să scrii despre:

answer choices

confruntările dintre Bogdan I și regele maghiar

confruntările dintre Litovoi și regele maghiar

lupta de la Rovine

lupta de la Posada

acțiunile militare de la est de Carpați la care a participat Dragoș

Q.

Selectați instituții din spațiul intracarpatic din secolele XIII-XV:

answer choices

domnia

voievodatul

Sfatul Domnesc

Adunarea Țării

Adunarea Generală a Nobililor

Q.

O mare alianță la care a aderat România în primele două decenii ale secolului XX este:

answer choices

Tripla Alianță

Tripla Înțelegere

Axa Berlin-Roma-Tokyo

Coaliția Națiunilor Unite

Q.

Un fapt istoric care a contribuit la consolidarea statului român național unitar este:

answer choices

reforma agrară adoptată de Al. I. Cuza

adoptarea Constituției din 1866

participarea României la Primul Război Mondial

adoptarea Constituției din 1923

Q.

Statul român național unitar s-a constituit în anul:

answer choices

1914

1918

1921

1923

Q.

O cauză a adoptării Constituției din 1923 este:

answer choices

maturizarea politică a românilor

urcarea pe tronul României a Regelui Ferdinand I

realizarea Marii Uniri în 1918

presiunile marilor puteri

Q.

O urmare a aplicării Constituției din 1923 este:

answer choices

scăderea numărului de alegători

consolidarea democrației

scăderea numărului de deputați și senatori

sporirea prerogativelor șefului statului

Q.

O prevedere a Constituției din 1923 este:

answer choices

votul era cenzitar

dreptul la proprietate era absolut

garantarea drepturilor minorităților naționale

domnul avea atribuții largi

Q.

Scopul participării României la Primul Război Mondial:

answer choices

recuperarea Cadrilaterului

menținerea independenței

recuperarea teritoriilor anexate de Rusia

recuperarea teritoriilor românești aflate sub dominația Austro-Ungariei

Q.

O prevedere a Constituției din 1866 este:

answer choices

proprietatea avea o funcție socială

alegătorii erau împărțiți în colegii electorale

Parlamentul era unicameral

erau recunoscute drepturile minorităților naționale

Q.

Selectați un proiect politic din deceniul al optulea al secolului al XVIII-lea.

answer choices

Constituția lui Mavrocordat

Cererile norodului românesc

Memoriul de la Focșani

Memoriul de la Șistov

Constituția cărvunarilor

Q.

Selectați un fapt istoric care a contribuit la consolidarea statului român modern.

answer choices

adoptarea Regulamentelor Organice

mișcările revoluționare de la 1848

dubla alegere a lui Al. I. Cuza

venirea lui Carol I pe tronul României

Q.

Selectați proiecte politice elaborate în deceniul al treilea al secolului XIX:

answer choices

Cererile norodului românesc

Act de unire și independență

Regulamentele Organice

Constituția Cărvunarilor

Principiile noastre pentru reformarea patriei

Q.

Selectați 2 constante în elaborarea proiectelor politice din prima jumătate a secolului XIX:

answer choices

înlăturarea regimului fanariot și revenirea la domniile pământene

solicitarea de drepturi și libertăți cetățenești

solicitarea eliberării de sub dominația Austriei și Rusiei

solicitarea unirii Moldovei cu Țara Românească

Q.

O prevedere a proiectului ”Dorințele Partidei Naționale din Moldova” este:

answer choices

unirea Moldovei cu Țara Românească

independența

împroprietărirea țăranilor fără despăgubire

emanciparea românilor din Transilvania

Q.

O prevedere a proiectului politic ”Petiția Proclamație” de la Iași este:

answer choices

unirea Moldovei cu Țara Românească

împroprietărirea țăranilor fără despăgubire

împroprietărirea țăranilor cu despăgubire

grabnica îmbunătățire a situației țăranilor

Quizzes you may like
20 Qs
Bone Classification
1.3k plays
Biology
14 Qs
Skeleton and Joints
1.8k plays
Science - 4th
15 Qs
Connective Tissue
2.1k plays
11 Qs
Sports Injuries
1.7k plays
20 Qs
Muscular System
1.5k plays
Science - 6th
20 Qs
Skeletal & Muscular System
3.8k plays
20 Qs
Bones and Muscles
7.2k plays
10 Qs
Anatomy
8.5k plays
Why show ads?
Report Ad