QUIZ
Słowotwórstwo
28 minutes ago by
14 questions
Q.

Słowotwórstwo to dział gramatyki zajmujący się:

answer choices

odmianą wyrazów

powstawaniem głosek

opisywaniem znaczenia wyrazów

budową wyrazów i ich powstawaniem

Q.

Wyraz podstawowy to:

answer choices

synonim słowa "formant"

wyraz utworzony od innego wyrazu

wyraz, od którego utworzono inny wyraz

wyraz utworzony od wyrazu pochodnego

Q.

Formant to:

answer choices

każdy nowo utworzony wyraz

końcówka wyrazu, która się odmienia

element, za pomocą którego tworzy się nowy wyraz

cząstka, która występuje zawsze na początku wyrazu

Q.

Wyraz pochodny "zapisać" powstał od wyrazu podstawowego

answer choices

pisak

pisać

zapis

pismo

Q.

Formant "na-" w wyrazie "namalować" to:

answer choices

przyrostek

przedrostek

formant zerowy

wrostek

Q.

Rodzinę wyrazów tworzą wyrazy:

answer choices

przybudówka, obudować, budynek

budować, murować, piłować

budynek, wieżowiec, blok

budynek, budyń, buda

Q.

"Babia Góra" to

answer choices

zestawienie

zrost

złożenie

Q.

"Samolot" to

answer choices

zestawienie

złożenie

zrost

Q.

"Białystok" to

answer choices

zestawienie

złożenie

zrost

Q.

Wyrazy należące do jednej rodziny to:

answer choices

wyrazy pokrewne

synonimy

antonimy

homonimy

Q.

Wrostki znajdują się:

answer choices

po temacie słowotwórczym

przed tematem słowotwórczym

między dwoma tematami słowotwórczymi w wyrazach złożonych

Q.

Wyrazy niepodzielne słowotwórczo:

answer choices

nie pochodzą od innych wyrazów

pochodzą od innych wyrazów

Q.

Czy wyraz podstawowy to inaczej podstawa słowotwórcza?

answer choices

tak

nie

Q.

Czy analiza słowotwórcza wyrazu polega na wyodrębnieniu w nim tematu słowotwórczego i formantu?

answer choices

nie

tak

Quizzes you may like
20 Qs
The Ancient Egyptian Pharaohs
5.5k plays
14 Qs
Ancient Egypt and Kush
2.5k plays
15 Qs
Egyptian Mummification
29.8k plays
20 Qs
Egypt
5.4k plays
15 Qs
Ancient Egypt's Social Structure
2.4k plays
World History
10 Qs
Ancient Egypt
3.4k plays
10 Qs
Around the World
2.0k plays
17 Qs
Pharaohs of Egypt
1.5k plays
World History
Why show ads?
Report Ad