QUIZ
Konstytucja
2 hours ago by
19 questions
Q.

Konstytucja została uchwalona ... ?

answer choices

3 maja 1795

3 maja 1803

3 maja 1791

3 maja 1792

Q.

Który król był autorem konstytucji?

( można wybrać kilka opcji)

answer choices

Ignacy Potocki

Stanisław August Poniatowski

Stanisław Małachowski

Hugo Kołłątaj

Q.

Ilu posłów i senatorów było na obradach podczas których przyjęto konstytucje?

answer choices

182 z 500

573 z 1000

409 z 500

862 z 1000

Q.

Podczas panowania którego króla przyjęto konstytucję ?

answer choices

Jana III Sobieskiego

Stanisława Augusta Poniatowskiego

Zygmunta III Wazy

Henryka Walezego

Q.

Czy jest prawdą to że konstytucja wprowadzała trójpodział władzy (na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą)?

answer choices

Tak

Nie

Q.

Który z tych obrazów przedstawia uchwalenie konstytucji ?

answer choices
Q.

Co ile lat miał zbierać się sejm w celu dokonywania zmian w konstytucji ?

answer choices

Co 15 lat

Co 25 lat

Co 50 lat

Nigdy

Q.

Kto (według założeń konstytucji) miał sprawować władzę wykonawczą ?

(więcej niż jedna poprawna)

answer choices

Król

pięciu ministrów

prymas Polski

marszałek sejmu

Q.

Do kiedy konstytucja formalnie obowiązywała ?

answer choices

Do 23.11.1793 r

Do 14.10.1791 r

Do 11.11.1918 r

Do 01.09 .1939 r

Q.

Kiedy po raz pierwszy zorganizowano obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja ?

answer choices

Już w kolejnym roku

Po odzyskaniu niepodległości

Po zakończeniu drugiej Wojny Światowej

W 1981 roku

Q.

Czy konstytucja znosiła Liberum Veto ?

answer choices

Tak

Nie

Q. W jakim miejscu uchwalono Konstytucję 3 Maja?
answer choices
w sali poselskiej Zamku Królewskiego
w budynku Sejmu
w Katedrze Św. Jana
na Wawelu
Q. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez:
answer choices
Senat Wielki
Sejm Mały 
Sejm Wielki
Senat Mały
Q. Która z reform nie została podjęta przez Sejm Wielki?
answer choices
zwiększenie liczby wojska
uchwalenie stałego podatku od szlachty i duchowieństwa
prawo o miastach
zniesienie pńszczyzny
Q.

Z ilu izb miał się składać parlament według konstytucji ?

answer choices

Z jednej izby

Z dwóch izb

Z trzech izb

Z czterech izb

Q. Konfederacja targowicka zawiązana została
answer choices
w obronie Konstytucji
przeciwko Konstytucji
przeciwko Rosji
przeciwko królowi
Q. Jaka jest właściwa nazwa Konstytucji 3 Maja?
answer choices
Ustawa Państwowa z dnia 3 maja 
Ustawa Rządowa z dnia 3 maja
Ustawa Polska z dnia 3 maja
Ustawa Państwowa z dnia 4 maja 
Q.

Przyjmuje się że konstytucja 3 maja była:

answer choices

pierwszą konstytucją na świecie

pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie

trzecią konstytucją w Europie zaraz po Francji

drugą konstytucją w Europie i trzecią na świecie

Q.

W jakim kraju oprócz Polski 3 Maj jest Świętem Narodowym ?

answer choices

Łotwa

Litwa

Czechy

Quizzes you may like
16 Qs
Vertebrate Classification
2.3k plays
16 Qs
Weird Friends
1.0k plays
Other
18 Qs
Plants and Animals
1.9k plays
20 Qs
Add and Subtract Whole Numbers Word Problems
2.3k plays
Math - 6th
10 Qs
Hibernation
1.9k plays
16 Qs
Mammals
1.0k plays
13 Qs
Adaptations Behavioral Physiological Structural
1.9k plays
Science - 7th
18 Qs
Amphibians
1.4k plays
Why show ads?
Report Ad